Khubah Jum’at Bahasa Jawa – Setelah kita mati

dahului dengan Rukun Khutbah.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Lewat mimbar jum’ah meniko kulo wasiyat dateng awak lulo kiyambak khususipun ugi dateng panjenengan sedoyo umumipun supados kito tansah ningkataken ketaqwaan utawi raos ajreh dateng Allah SWT. Menwai meniko estu-estu kito lampahaken, insyaalah kita bade manggihi gesang engkang wilujeng selamet ndunyo tumusung akherat.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Syare’at engkang dipun beto dening Rasulullah SAW meniko merupakan sawijining syare’at engkang langkung sampurno dibanding syare’atipun poro Nabi sanes-sanesipun. Kito minongko umatipiun Rasulullah SAW, dipun paringi kautamaan ugi kasih sayang engkang langkung kathah dening Allah SWT katimbang poro umat sanesipun. Antawisipun keutamaan engkang kito tampi minongko umat pilihan meniko kito dipun paringi pangertosan tentang kawontenan engkang bade kito raosaken sesarengan sak sampunipun kito mbenjeng sowan wonten ngersanipun Allah SWT utawi pejah. Poro umat senesipun kito ing zaman sak derengipun kautusipun Rasulullah SAW meniko mboten dipun paringi pangertosan kados mekaten. Meniko merupakan salah setunggalipun bentuk perhatosanipun Gusti Allah supados kito langkung mempersiapkan nasib gesang kito wonten ing Akherat mbenjeng. Dipun riwayataken wonten setunggalipun hadis bilih Rasulullah SAW ngendiko :

“Sak temene nalikane sawijining kawulo kaselehake wonten ing kuburipun, mongko mayyit iku banjur ngrungu suworo serampat sandale poro dulur kang podo ngeterake marang qubure. Banjur wong iku bakal katekanan dening malaikat loro kang nglungguhake mayyit iku. Malaikat munkar lan nakir iku banjur ngendikan : Opo kang siro ngerteni tantang ikilah Nabi (Muhamad)?

Mongko naliko wong kang ditakoni iku mukmin, bakal mangsuli : Kulo nyekseni bilih sak temene  Muhamad iku kawulanipun Allah lan utusanipun. Malaikat iku nuli ngendiko : Ningalono panggonan lungguh siro ono ing neroko. Gusti Allah wus ngganti panggonan lungguh iku ono ing suwargo. Nuli wong mukmin iku ningali karo-karone panggonan neroko lan suwargo iku.

Dene wong kafir lan wong munafik bakal njawab : Aku ora ngerti. Mbiyen aku iso ngucap opo kang podo diucapake dening wong-wong mukmin tentang iku. Banjur malaikat iku ngendiko : Siro ora iso njawab lan ora iso ngucap?? Nuli mayyit iku dipukul palu kang digawe soko wesi ono antarane kuping loro hinggo remuk lan njerit kanti sak banter-bantere hinggo kabeh makhluk kang ono sekitare podo ngrungu kejobo jin lan manungso. (HR. Al-Bukhari kanti pangendikanipun lan Imam Muslim)

Hadis meniko Sinaoso termasuk perkawis engkang ghaib, tetep dipun aturaken dateng kito minongko pepenget sakeng Allah supados kito dados tiang mukmin engkang sak estu lan ampun dados tiang kafir utawi munafiq. Tiyang mukmin engkang sholeh bade ngeraosaken bingah manahipun, qubur dados longgar ngantos 70 dziro’, qubur dados padang, lan jasad ngeraosaken sejuk sumilir angin kairingan suworo burung-burung syurga. Meniko amargi pitakonipun munkar nakir saget kajawab kanti mantep kados pangendikanipun Allah Q.S Ibrahim : 27.

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

Dene kagem tiyang engkang kafir lan munafiq, duginipun malaikat munkar nakir justeru dadosaken raos ajrih lan sikso engkang tansah bertambah. Raos ajrih engkang mboten kanten-kanten meniko kairingi rupekipun qubur engkang dipun panggeni, hinggo tiang meniko bade ngeraos sesek engkang banget ngantos sapi pisah tulang rusuk-ipun. Allah SWT ngendiko wonten Al-qur’an :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾

Na’uudzu billahi min dzaalik.

img00342-20110412-1152

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Kadadosan meniko bade dipun alami dening ahli qubur ngantos mbenjeng duginipun yaumil ba’ts utawi dinten qiyamat. Peristiwa qiyamat engkang ngagetaken meniko bade dipun wiwiti dening sumebaripun awan/mendung kande sakeng kilen hinggo nutupi sedoyo jagat. Hinggo akhiripun bade wonten suworo :

يأياالناس أتى أمرالله فلا تستعجلوه

Hai poro menungso, wus teko perintah saking pengeran iro, anging siro ora podo enggal-enggal nglakoni.

Mongko demi Alah dzat kang nguwasani nyowo ingsun (pangendikanipun Nabi Muhammad SAW) wong lanang loro kang podo nggelar kain hurung sempat ngempit, wong kang nyekel gelas hurung sempat ngumbe an wong kang meres susu unto hurung sempat ngrasa’ake, yekti qiyamat iku wis teko.” (HR. At-Tabrani).

Lajeng naliko tiang meniko katangeake saking quburipun bade macem-macem kahananipun. Sedoyo bade nguwatosaken nasibipun kiyambak-kiyambak. Allah SWT ngendiko wonten Al-qur’an :

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾

Wonten tiyang engkang katangiake sakeng quburipun kanthi seneng manahipun, sami ngedalaken sinar kemuliyaan sakeng awak’ipun, keranten kathah amal ibadahipun engkang sami dipun ridoni deneng Allah SWT. Kiyamba’ipun saget lumampah dumugi ngersanipun Allah SWT kanti cepet kados dene sak kedipan peningal, wonten engkang kados kilat, kados angin, kados lintang tibo, kados cetepipun mlayuning jaran, kados tiyang mlayu, lan macem-macem bentu’ipun. Lajeng tiyang meniko bade kagiring dumugi bengawan ing pinggiring suwargi hinggo saget siram, saget ngunjuk lan saget membu gandanipun suwargi. Menikolah kahanan tiyang mukmin engkang ahli taat marang Alah SWT lan Rasulipun Muhammad SAW.Tiang meniko bade kalebetaken wonten suwargi kanti langgeng sak lawas-lawasipun kados ngendikanipun Allah SWT :

تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

kiamatWonten maleh tiyang engkang bade kagiring marang neroko jahannam kanti dipun seret dening poro malaikat, wajahipun wonten ing ngandhap lan wonten engkang mlampah kanthi susah payahipun (HR. An-Nasa’i). Allah ngemutaken tiyang-tiyang meniko engkang sami agawe perkawis olo lan kesasar dalanipun kanti dawuhipun :

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً ﴿٣٤﴾

Wonten engkang dipun tangi’ake sakeng qubur kanthi bentuk semut engkang alit, dipun pidak-pidak deneng poro menungso. Poro sohabatipun Rasuullah SAW sami nyuwun perso : Yaa rasul, punopo sebabipun tiyang kados ngaten? Jawabipun Rasulullah Ikulah piwales kanggo wong kang podo gumedhe (HR. Al-Bazzar). Wong iku bakal di hino deneng saben-saben panggonane, nuli digiring marang pakunjaran kang ono ing neroko jahannam kang aran Bu’as. Pakunjaran iku diubengi dening geni hasil peresan awake ahli neroko ono ing sisih kiwo tengene, arupo bledu kang banger/bacin ambune.

Na’uudzu billahi min dzaalik.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Pramilo monggo kito tansah ngatos-ngatos, ampun ngantos mbenjeng gesang kito ing akhirat tansah gelo amargi mboten nggadahi sangunipun pejah. Mugi-mugi kito tansah pinaringan hidayah lan inayahipun Allah SWT sehinggo kito saget nglampahaken tugas gesang kanthi istiqomah, pinaringang pejah engkang husnal khotimah, dipun ridloni sedoyo amal kesaenan kito lan dipun paringi pangapunten sedoyo kaepatan lan kekirangan kito pikantok kesaenan ndunyo lan akhirat kito sedoyo Amin yaa robbal alamiin.

 

Sumber Materi

Dr. Muhammad Alawi Al-maiky Al-Hasani, Keutamaan Umat Muhammad, Jakarta : Cakra Lintas Media, 2010

Advertisements

KEUTAMAAN SYA’BAN DAN NISFU SYA’BAN

Di antara 12 bulan tidak satupun yang disebut oleh Rasulullah sebagai bulan beliau. Beda halnya dengan bulan Sya’ban. Beliau dengan tegas mengatakan “Bulan Sya’ban bulanku”. Apa istimewanya bulan Sya’ban?

KEISTIMEWAAN BULAN SYA’BAN

Banyak peristiwa yang agung terjadi bulan tersebut. Di antaranya:

1. PERPINDAHAN QIBLAT DARI BAITUL MUQADDAS (MASJIDIL AQSHA) MENJADI KA’BAH DI MASJIDIL HARAM.

Dalam tafsir a-Thobary dijelaskan bahwa ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, sementara kebanyakan penduduknya adalah Yahudi. Maka Allah memerintah menghadap Baitul Muqaddas (sebagai kiblat). Orang Yahudi gembira karena Baitul Muqaddas merupakan kiblat mereka.

Selama berkiblat ke Baitul Muqaddas ini orang-orang Yahudi selalu mencaci maki Rasulullah. Mereka berkata: “Muhammad menyelisihi agama kita tetapi berkiblat kepada kiblat kita” dan masih banyak celotehan mereka. Sikap orang-orang Yahudi tersebut membuat Nabi Muhammad SAW. tidak senang, dan setiap hari beliau berdo’a menengadahkan muka ke atas langit dalam keadaan rindu agar Allah menurunkan wahyu, bahwa kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka’bah

Allah mengabulkan doa Rasulullah dengan turunnya surat al-Baqarah ayat 144 yang berisi perintah untuk pindah dari berkiblat kepada Baitul Muqaddas menjadi Ka’bah

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 144)

Umat Islam shalat menghadap baitul Muqaddas selama 17 bulan lebih 3 hari. Yakni sejak hari Senin, 12 Rabi’ul Awal tahun pertama Hijrrah s.d Selasa 15 Sya’ban tahun kedua Hijrah. Shalat yang pertama kali dilakukan pasca perpindahan qiblat tersebut adalah shalat Asar

Kisah Lain :

Pada malam tanggal 15 Sya’ban (Nisfu Sya’ban) telah terjadi peristiwa penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tidak boleh kita lupakan sepanjang masa. Di antaranya adalah perintah memindahkan kiblat salat dari Baitul Muqoddas yang berada di Palestina ke Ka’bah yang berada di Masjidil Haram, Makkah pada tahun ke delapan Hijriyah.

Sebagaimana kita ketahui, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang menjadi kiblat salat adalah Ka’bah. Kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau memindahkan kiblat salat dari Ka’bah ke Baitul Muqoddas yang digunakan orang Yahudi sesuai dengan izin Allah untuk kiblat salat mereka. Perpindahan tersebut dimaksudkan untuk menjinakkan hati orang-orang Yahudi dan untuk menarik mereka kepada syariat al-Quran dan agama yang baru yaitu agama tauhid.

Tetapi setelah Rasulullah saw menghadap Baitul Muqoddas selama 16-17 bulan, ternyata harapan Rasulullah tidak terpenuhi. Orang-orang Yahudi di Madinah berpaling dari ajakan beliau, bahkan mereka merintangi Islamisasi yang dilakukan Nabi dan mereka telah bersepakat untuk menyakitinya. Mereka menentang Nabi dan tetap berada pada kesesatan.

Karena itu Rasulullah saw berulang kali berdoa memohon kepada Allah swt agar diperkenankan pindah kiblat salat dari Baitul Muqoddas ke Ka’bah lagi, setelah Rasul mendengar ejekan orang-orang Yahudi yang mengatakan, “Muhammad menyalahi kita dan mengikuti kiblat kita. Apakah yang memalingkan Muhammad dan para pengikutnya dari kiblat (Ka’bah) yang selama ini mereka gunakan?”

Ejekan mereka ini dijawab oleh Allah swt dalam surat al Baqarah ayat 143:

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنْتَ عَلَيْهَا إلاَّ لِيَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ.

Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot…

Dan pada akhirnya Allah memperkenankan Rasulullah saw memindahkan kiblat salat dari Baitul Muqoddas ke Ka’bah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 144.

Diantara kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam pada malam Nisfu Sya’ban adalah membaca surat Yasin tiga kali yang setiap kali diikuti doa yang antara lain isinya adalah:

Ya Allah jika Engkau telah menetapkan aku di sisi-Mu dalam Ummul Kitab (buku induk) sebagai orang celaka atau orang-orang yang tercegah atau orang yang disempitkan rizkinya maka hapuskanlah ya Allah demi anugerah-Mu, kecelakaanku, ketercegahanku, dan kesempitan rizkiku..

2. MALAM PELAPORAN AMAL PERBUATAN

Pada malam nisfu Sya’ban semua amal manusia dilaporkan kepada Allah. Alangkah baiknya jika catatan amal perbuatan kita berupa ibadah. Dalam hadits dijelaskan:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قلت : يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال : ” ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شـهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم ” قال المنذري: رواه النسائي ( 1) الترغيب والترهيب للمنذري 2/ 48 .

Dalam hadits riwayat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasul aku tidak melihatmu puasa pada bulan-bulan lain seperti pada Bulan Sya’ban? Rasul menjawab, “Bulan ini adalah bulan yang dilupakan manusia, antara bulan Rajab dan Ramadhan. Dan bulan ini saat dilaporkannya amal perbuatan (manusia) kepada Tuhan semesta alam. Dan aku senang jika amalku dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan puasa

Saya mengartikan lafadz “turfa’u” dengan kalimat “tu’rodhu” atau bermakna ditampakkan atau ditunjukkan (kepada Allah) saya tidak memaknainya dengan diangkat.

Sebenarnya pelaporan Amal kita ini ada yang harian ada yang mingguan, ada pula yang tahunan. Laporan harian dilakukan Malaikat pada siang hari da malam hari. Yang migguan dilakukan Malaikat setiap Senin dan Kamis. Adapun yang tahunan dilakukan pada setiap Lailatul Qadar dan Malam Nisfu Sya’ban (Hasyiyatul Jamal bab Puasa Tathawwu’)

3. BULAN PENENTUAN UMUR DAN RIZQI

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان ولم يكن يصوم شهرا تاما إلا شعبان، فقلت يا رسول الله: إن شعبان لمن أحب الشهور إليك أن تصومه ؟ فقال: نعم يا عائشة إنه ليس نفس تموت في سنة إلا كتب أجلها في شعبان، فأحب أن يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي وعمل صالح

Diriwayatkan dari sayyidah Aisyah ra, bahwasannya Rasulullah puasa di bulan Sya’a seluruhnya sampai bertemu dengan Ramadhan. Dan tidaklah Nabi puasa sebulan penuh (selain Ramadhan) kecuali Sya’ban. Sayyidah Aisyah berkata, “Wahai Rasulullah, apakah bulan Sya’ban adalah bulan yang paling engkau sukai untuk berpuasa?” Rasulullah saw menjawab: “Benar wahai Aisyah, tidak ada satupun jiwa yang akan mati pada satu tahun ke depan kecuali ditentukan umurnya pada bulan Sya’ban. Dan senang seandainya ketika umurku ditulis aku dalam keadaan beribadah dan beramal shaleh kepada Tuhanku”

عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى» فهو حديث مرسل

Utsman bin Mugirah bin al-Akhnas, berkata bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “Ajal seseorang ditentukan dari bulan Sya’ban ke bulan Sya’ban berikutnya, sehingga ada seseorang bisa menikah dan melahirkan, padahal namanya sudah tercantum dalam daftar orang-orang yang mati”. Hadits ini adalah hadits mursal (Tafsir Ibnu Katsir).

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَسِحُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ سَحًّا: لَيْلَةَ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةَ النصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُنْسَخُ فِيهَا الآْجَالُ وَالأَرْزَاقُ وَيُكْتَبُ فِيهَا الْحَجُّ،   وَفِي لَيْلَةِ عَرَفَةَ إِلٰى الأَذَانِ» . (الدَّيلمي عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Rasulullah saw bersabda: Allah SWT membuka kebaikan dalam empat malam, 1) malam Idul Adha dan Idul Fitri, 2) Malam nisfu Sya’ban, di mana ditulis ajal dan rizqi serta ditulis juga di malam tersebut haji, 4) malam Arafah sampai adzan

4. MALAM PENUH AMPUNAN DAN RAHMAT

عن علي بن إبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفرله, ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر) رواه ابن ماجه

Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw bersabda: “Apabila dating malam Nishfu Sya’ban, maka shalatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya, karena sesungguhnya Allah akan turun ke dunia pada malam tersebut sejak matahari terbenam dan berfirman: “Adakah orang yang meminta maaf kepadaku, maka akan Aku ampuni. Adakah yang meminta rizqi, maka Aku akan melimpahkan rizqi kepadanya. Adakah orang yang sakit, maka akan Aku sembuhkan”. Dan hal-hal yang lain sampai terbitnya fajar”. (HR. Ibnu Majah).

عن عائشة قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء, فقال: (أكنت تخافين إن يحيف الله عليك ورسوله؟) فقلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: (إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وضعفه الألبانى فى ضعيف الترمذى

Siti Aisyah berkata: “Suatu malam saya kehilangan Rasulullah saw, lalu aku mencarinya. Ternyata beliau sedang berada di Baqi’ sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Beliau bersabda: “Apakah kamu (Aisyah) khawatir Allah akan menyia-nyiakan kamu dan RasulNya?” Aku menjawab: “Wahai Rasulullah, saya pikir engkau sedang mendatangi sebagian isteri-isterimu”. Rasulullah saw menjawab : “Sesungguhnya Allah turun ke dunia pada malam Nishfu Sya’ban dan mengampuni ummatku lebih banyak dari jumlah bulu dombanya bani kalb” (HR. Ahmad, Ibn Majah dan Turmidzi).

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن) [رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألبانى فى صحيح ابن ماجه

Dari Abu Musa, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah muncul (ke dunia) pada malam Nishfu Sya’ban dan mengampuni seluruh makhlukNya, kecuali orang musyrik dan orang yang saling dengki” (HR. Ibn Majah)

6. BULAN ISTIJABAH

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشركا

Rasulullah saw bersabda: “Apabila datang malam Nishfu Sya’ban, berseru dzat yang berseru (Allah): “Apakah ada orang yang memohon ampun maka Aku akan mengampuninya? Apakah ada yang meminta maka Aku akan memberinya? Tidak ada seseorang pun yang meminta sesuatu kecuali Aku akan memberinya, kecuali wanita pezina atau orang musyrik” (HR. Baihaki)

عن ابن عمر بن الخطاب ، قال: خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتا العيد

Dari Ibnu Umar ra berkata, “Terdapat lima malam di mana doa tidak ditolak: 1) Malam Jum’at, 2) malam awal bulan Rajab, 3) malam Nishfu Sya’ban, 4) Malam Idul Fitri, 5) mala idul Adha”. (HR: Baihaqi)

5. BULAN MILIK RASUL

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «شَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، وَشَعْبَانُ الْمُطَّهرُ، وَرَمَضَانُ الْمُكَفرُ» الدَّيلمي عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنهَا

Rasulullah saw bersabda,” Bulan Sya’ban adalah bulanku, dan bulan Ramadhan adalah bulan Allah. Bulan Sya’ban mensucikan, sedang bulan Ramadhan melebur dosa” hadits ini diriwayatkan ad-Daylami dari Sayyidah Aisyah

Ibnu Shoif al-Yamani menyebutkan bahwasannya Bulan Sya’ban disebut bulannya Rasulullah karena pada bulan tersebut turun ayat perintah membaca shalawat kepada Rasulullah saw. Yakni termaktub pada surat al-Ahzab ayat 56.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya” (QS. Al-Ahzab ayat 56).

6. BULAN AL-QUR’AN

Terdapat atsar yang menyebutkan penamaan bulan Sya’ban dengan sebutan sebagai bulan Al-Qur’an. Sebagaimana diketahui bahwa membaca alqur’an dianjurkan pada setiap waktu. Akan tetapi anjuran ini dimua’akkadkan pada waktu-waktu yang berbarokah dan pada tempat-tempat yang mulia semisal Ramadhan dan Sya’ban, serta Makkah Mukarromah dan Raudhoh yang mulia dan pada masa-masa yang diutamakan.

Amalan di Malam Nishfu Sya’ban

mengenai doa dimalam nisfu sya’ban adalah sunnah Rasul saw, sebagaimana hadits2 berikut :
Sabda Rasulullah saw : “Allah mengawasi dan memandang hamba hamba Nya di malam nisfu sya’ban, lalu mengampuni dosa dosa mereka semuanya kecuali musyrik dan orang yg pemarah pada sesama muslimin” (Shahih Ibn Hibban hadits no.5755)

berkata Aisyah ra : disuatu malam aku kehilangan Rasul saw, dan kutemukan beliau saw sedang di pekuburan Baqi’, beliau mengangkat kepalanya kearah langit, seraya bersabda : “Sungguh Allah turun ke langit bumi di malam nisfu sya’ban dan mengampuni dosa dosa hamba Nya sebanyak lebih dari jumlah bulu anjing dan domba” (Musnad Imam Ahmad hadits no.24825)

berkata Imam Syafii rahimahullah : “Doa mustajab adalah pada 5 malam, yaitu malam jumat, malam idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama bulan rajab, dan malam nisfu sya’ban” (Sunan Al Kubra Imam Baihaqiy juz 3 hal 319).

dengan fatwa ini maka kita memperbanyak doa di malam itu, jelas pula bahwa doa tak bisa dilarang kapanpun dan dimanapun, bila mereka melarang doa maka hendaknya mereka menunjukkan dalilnya?,

bila mereka meminta riwayat cara berdoa, maka alangkah bodohnya mereka tak memahami caranya doa, karena caranya adalah meminta kepada Allah,

pelarangan akan hal ini merupakan perbuatan mungkar dan sesat, sebagaimana sabda Rasulullah saw : “sungguh sebesar besarnya dosa muslimin dg muslim lainnya adalah pertanyaan yg membuat hal yg halal dilakukan menjadi haram, karena sebab pertanyaannya” (Shahih Muslim)

disunnahkan malam itu untuk memperbanyak ibadah dan doa, sebagaimana di Tarim para Guru Guru mulia kita mengajarkan murid muridnya untuk tidak tidur dimalam itu, memperbanyak Alqur’an doa, dll

سيدي عبد القادر الجيلاني يقول: ليلة النصف من شعبان هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر. اهـــ (كلام الحبيب علوي بن شهاب: 2\390) الفوائد المختارة: 446

كان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يفرّغ نفسه للعبادة في أربع ليال من السنة, وهي: أول ليلة من رجب, وليلتا العيدين, وليلة النصف من شعبان. اهــــ (المنهج السوي: 502) ومثله في (تذكير الناس: 185) الفوائد المختارة: 446

AMALAN MALAM NISFU SYA’BAN

Di atas sudah dijelaskan keutamaan dan keagungan malam nisfu Sya’ban. Malam Nisfu Sya’ban adalah malam yang mulya dan penuh barakah. Menghidupkannya malam Nisfu Sya’ban hukumnya mustahab sebagaimana keterangan dari hadits-hadits di atas. Cara menghidupkannya bermacam-macam. Antara lain dengan shalat tanpa ada ketentuan jumlahnya. Juga dengan membaca al-Qur’an dan dzikir serta berdoa kepada Allah. Termasuk di antaranya mentelaah ilmu-ilmu syariat dan amalan-amalan sholeh yang lain.

1. Shalat

Imam al-Ghazali meriwayatkan sebuah hadits tentang shalat Nisfu Sya’ban. Dalam hadits tersebut dijelaskan bhawa shalat Nisfu Sya’ban itu adalah shalat 100 rakaat dengan salam setiap dua rakaatnya. Dalam setiap rakaat setelah baca Fatihah, baca surat al-Ikhlash 11 kali. Bisa juga dilaksanakan 10 rakaat dengan sekali salam setiap dua rakaat, dan setelah fatihah baca surat al-Ikhlash 100 kali. Ulama menamakan shalat ini dengan sebutan shalat raghaib.

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Ghazali ini dan juga hadits-hadits lain mengenai shalat Nisfu Sya’ban ini oleh Imam Ibnu Abdis Salam dinyatakan maudhu’. Pendapat ini diikuti oleh Imam Nawawi sebagaimana termaktub dalam kitam Majmu Syarh Muhaddzab. Banyak fuqaha’ yang menukil pendapat Imam Nawawi tersebut. Termasuk di antara Ulama yang mengikuti pendapat Imam Nawawi yang memaudhu’kan hadits ini adalah as-Sayyid Dr. Muhammad Alawi al-Maliki sebagaimana yang beliau tulis dalam kitab beliau berjudul “Ma dza fi Sya’ban”

Sebagian ulama menyatakan bahwa shalat raghaib ini hukumnya mustahab. Pendapat ini didasarkan dari penilaian mereka mengenai hadits malam nisfu sya’ban yang memiliki banyak jalur sanad sehingga kedhaifannya mencapai kadar yang boleh diamalkan terkait dengan fadhailul a’mal. (I’anatut Thalibin)

Bagi kita boleh mengamalkan shalat Nisfu Sya’ban ini lepas dari perselisihan tentang kemaudhu’an haditsnya, dengan landasan bahwa hukumnya sunnah menghidupkan malam Nisfu Sya’ban dengan shalat. Adapun kita melaksanakan shalat 100 rakaat dengan bacaan al-Ikhlash 11 kali atau shalat 10 rakaat dengan surat al-Ikhlash 100 kali, itu hanya karena kita itba’ kepada Imam al-Ghazali yang menghidupkan malam Nisfu Sya’ban dengan cara shalat yang sedemikian. Yang tidak boleh bagi kita (bila mengikuti pendapat Imam yang menyatakan hadits itu maudhu) hanyalah jika beranggapan bahwa kaifiyah shalat yang semacam itu terdapat dalam hadits.

(مسألة): صلاة الرغائب من البدع المنكرة كما ذكره ابن عبد السلام وتبعه النووي في إنكارها، وهي جائزة بمعنى لا إثم على فاعلها، والجماعة فيها جائزة أيضاً، نعم لو صلاها معتقداً صحة أحاديثها الموضوعة أثم. (بغية المسترشدين)

Diantara kebiasaan kaum muslimin pada malam Nisfu Sya’ban adalah melakukan salat pada tengah malam dan datang ke pekuburan untuk memintakan maghfirah bagi para leluhur yang telah meninggal dunia. Kebiasaan seperti ini adalah berdasar dari amal perbuatan atau sunnah Nabi Muhammad saw. Antara lain ada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Musnadnya dari Sayidah Aisyah RA, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Pada suatu malam Rasulullah saw berdiri melakukan salat dan beliau memperlama sujudnya, sehingga aku mengira bahwa beliau telah meninggal dunia. Tatkala aku melihat hal yang demikian itu, maka aku berdiri lalu aku gerakkan ibu jari beliau dan ibu jari itu bergerak lalu aku kembali ke tempatku dan aku mendengar beliau mengucapkan dalam sujudnya: “Aku berlindung dengan maaf-Mu dari siksa-Mu; aku berlindung dengan kerelaan-Mu dari murka-Mu; dan aku berlindung dengan Engkau dari Engkau. Aku tidak dapat menghitung sanjungan atas-Mu sebagaimana Engkau menyanjung atas diri-Mu.” Setelah selesai dari salat beliau bersabda kepada Aisyah, “Ini adalah malam Nisfu Sya’ban. Sesungguhnya Allah ‘azza wajalla berkenan melihat kepada para hamba-Nya pada malam Nisfu Sya’ban, kemudian mengampunkan bagi orang-orang yang meminta ampun, memberi rahmat kepada orang-orang yang memohon rahmat, dan mengakhiri ahli dendam seperti keadaan mereka.”

Nabi Muhammad saw pada malam Nisfu Sya’ban berdoa untuk para umatnya, baik yang masih hidup maupun mati. Dalam hal ini Sayidah Aisyah RA meriwayatkan hadits:

نَّهُ خَرَجَ فِى هَذِهِ اللَّيْلَةِ إلَى الْبَقِيعِ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ.

Sesungguhnya Nabi Muhammad saw telah keluar pada malam ini (malam Nisfu Sya’ban) ke pekuburan Baqi’ (di kota Madinah) kemudian aku mendapati beliau (di pekuburan tersebut) sedang memintakan ampun bagi orang-orang mukminin dan mukminat dan para syuhada.”

Banyak hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, at-Tirmidzi, at-Tabrani, Ibn Hibban, Ibn Majah, Baihaqi, dan an-Nasa’i bahwa Rasulullah saw menghormati malam Nisfu Sya’ban dan memuliakannya dengan memperbanyak salat, doa, dan istighfar.

2. Membaca Surat Yasin

ما يفعله عامة الناس من قراءة سورة يس ثلاث مرات : مرة بنية طول العمر مع التوفيق للطاعة ، الثانية بنية العصمة من الآفات والعاهات ونية سعة الرزق ، الثالثة لغنى القلب وحسن الخاتمة ، والصلاة التي يصلّونـها بين الدعاء ، والصلاة بنية خاصة لقضاء حاجة معينة ، كل ذلك باطل لا أصل له ولا تصح الصلاة إلا بنية خالصـة لله تعالى لا لأجل غرض من الأغراض ،

قال تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ (1) سورة البينة ، آية 5

هذا كلام المنكرين .

أقول : إن هذه الدعوى هي بنفسها باطلة لأنـها مبنية على قول لا دليل عليه ، وفيه تحكم وتحجير لفضل الله ورحمته . والحق أنه لا مانع أبداً من استعمال القرآن والأذكار والأدعية للأغراض الدنيوية والمطالب الشخصية والحاجات والغايات والمقاصد بعد إخلاص النية لله في ذلك ، فالشرط هو إخلاص النية في العمل لله تعالى . وهذا مطلوب في كل شئ من صلاة وزكاة وحج وجهاد ودعاء وقراءة قرآن ، فلا بد في صحة العمل من إخلاص النية لله تعالى ، وهو مطلوب لا خلاف فيه بل إن العمل إذا لم يكن خالصاً لله تعالى فإنه مردود ، ، قال تعالى : ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ ، لكن لا مانع من أن يضيف الإنسان إلى عمله مع إخلاصه مطالبه و حاجاته الدينية والدنيوية ، الحسية والمعنوية ، الظاهرة والباطنة . ومن قرأ سورة يس أو غيرها من القرآن لله تعالى طالباً البركة في العمر والبركة في المال والبركة في الصحة فإنه لا حرج عليه . وقد سلك سبيل الخير بشرط أن لا يعتقد مشروعية ذلك بخصوصه ) فليقرأ يس ثلاثاً أو ثلاثين مرة أو ثلاثمائة مرة ، بل ليقرأ القرآن كله لله تعالى خالصاً له مع طلب قضاء حوائجه وتحقيق مطالبه وتفريج همه وكشف كربه وشفاء مرضه وقضاء دينه

Di antara cara kita menghidupkan malam Nisfu Sya’ban sebagaimana dilakukan para salafus sholeh ialah dengan membaca Surat Yasin tiga kali dengan cara sbb:

Setiap selesai baca yasin diikuti shalat dua rakaat dengan niat semoga hajatnya terkabul lalu diikuti doa khusus sebagaimana dilakukan oleh salafus sholeh.

1. NIAT YANG PERTAMA : BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

Ya Allah Ya Tuhanku ampunilah segala Dosaku dan Dosa ibu bapaku dan Dosa keluargaku dan dosa jiranku dan Dosa muslimin dan muslimat, dan panjangkanlah umurku di dalam tha’at ibadat kepada engkau dan kuatkanlah imanku dengan berkat surat Yasiin.

2. NIAT YANG KE DUA : BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

Ya ALLAH YA TUHANKU ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapaku dan dosa keluargaku dan dosa jiranku dan dosa muslimin dan muslimat, dan peliharakanlah diriku dari segala kebinasaan dan penyakit, dan kabullanlah hajatku dengan berkat surat Yasiin.

3.NIAT YANG KETIGA : BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM

YA ALLAH YA TUHANKU ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapaku dan dosa keluargaku dan dosa jiranku dan dosa muslimin dan muslimat, dan kayakanlah hatiku dari segala makhluk dan berilah aku dan kelurgaku dan jiranku HUSNUL KHATIMAH dengan berkat surat Yasiin.

Sebagian dari orang-orang yang mengaku ahli ilmu telah menganggap ingkar perbuatan tersebut, menuduh orang-orang yang melakukannya telah berbuat bid’ah dan melakukan penyimpangan terhadap agama karena doa dianggap ada kesalahan ilmiyah yaitu meminta penghapusan dan penetapan dari Ummul Kitab. Padahal kedua hal tersebut tidak ada tempat bagi penggantian dan perubahan.

Tanggapan mereka ini kurang tepat, sebab dalam syarah kitab hadist Arbain Nawawi diterangkan bahwa takdir Allah swt itu ada empat macam:

1. Takdir yang ada di ilmu Allah. Takdir ini tidak mungkin dapat berubah, sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda:

لاَيَهْلِكُ اللهُ إلاَّ هَالِكًا

Tiada Allah mencelakakan kecuali orang celaka, yaitu orang yang telah ditetapkan dalam ilmu Allah Taala bahwa dia adalah orang celaka.”
2. Takdir yang ada dalam Lauhul Mahfudh. Takdir ini mungkin dapat berubah, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ra’du ayat 39 yang berbunyi:

يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ.

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauhul Mahfudz).”

Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa beliau mengucapkan dalam doanya yaitu “Ya Allah jika engkau telah menetapkan aku sebagai orang yang celaka maka hapuslah kecelakaanku, dan tulislah aku sebagai orang yang bahagia“.
3. Takdir dalam kandungan, yaitu malaikat diperintahkan untuk mencatat rizki, umur, pekerjaan, kecelakaan, dan kebahagiaan dari bayi yang ada dalam kandungan tersebut.
4. Takdir yang berupa penggiringan hal-hal yang telah ditetapkan kepada waktu-waktu yang telah ditentukan. Takdir ini juga dapat diubah sebagaimana hadits yang menyatakan: “Sesungguhnya sedekah dan silaturrahim dapat menolak kematian yang jelek dan mengubah menjadi bahagia.” Dalam salah satu hadits Nabi Muhammad saw pernah bersabda,

إنَّ الدُّعَاءَ وَالبَلاَءَ بَيْنَ السَّمَاءِ والاَرْضِ يَقْتَتِلاَنِ وَيَدْفَعُ الدُّعَاءُ البَلاَءَ قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ.

Sesungguhnya doa dan bencana itu diantara langit dan bumi, keduanya berperang; dan doa dapat menolak bencana, sebelum bencana tersebut turun.”

Adapun doa yang dibaca setiap usai shalat setelah membaca surat yasin ialah:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وصَلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه وسـلَّـم اَللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلاَ يُمَنُّ عَلَيْك يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ يَا ذَا الطَوْلِ وَاْلاِنْعَامِ، لا إلهَ الاَّ اَنْتَ ظَهَرَ اْللاَّجِئِيْنَ وَجَارَ الْمُسْتَجِريْنَ وَمَأمَنَ الْخَائِفِيْنَ. اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُوْمَا أَوْ مَطْرُوْدًا أَوْ مُقْتَرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ الَّلهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِيْ وَحِرْمَانِي وَطَرْدِيْ وَاِقْتَارَ رِزْقِيْ وَاثْبُتْنِيْ عِنْدَكَ في أم الكتاب سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا موفقا لِلْخَيْرَاتِ، فَانَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ اْلـمُنْزَلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ اْلـمُرْسَلُ: (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) اِلَهِي بِالتَّجَلِّى اْلاَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْباَنِ اْلـمُكَرَّمِ الَّتِى يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ وَيُبْرَمُ، أَسْأَلُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ أسألك أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلاَءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لاَ نَعْلَمُ وَمَا اَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، اِنَّكَ أَنْتَ اْلأَعَزُّ اْلاَكْرَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

Ya Allah Yang Maha Pemurah, semoga Allah senantiasa memberi rahmat dan keselamatan kepada gusti kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya. Duhai dzat yang meiliki anugerah dan tidak diberi anugerah kepadamu. Ya Allah yang maha Agung lagi maha Mulia. Duhai dzat yang memberi anugerah dan kenikmatan.Tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang membantu para pengungsi dan yang minta pertolongan serta tempat aman bagi orang yang ketakutan. Duhai Tuhan-ku, jika telah termaktub bahwa aku bagian orang yang celaka, terhalang atau tertolak dari rahmat-Mu atau sempit dalam rizkiku, maka hapuskanlah dengan fadholmu, nasib burukku, terhalangku (dari rahmatmu) dan kekurangan rizkiku. Ya Allah, mohon aku dicantumkan dalam kitab-Mu sebagai orang yang berbahagia yang diberikan diberi rizki dan diberi pertolongan dalam kebaikan. Sesungguhnya Engkau berfirman dan firmanmu selalu benar, dalam kitabmu yang diturunkan atas lisan Nabimu yang terutus : yang artinya Allah dapat menghapus yang dikehendaki dan menetapkan yang dikehendaki, dan Allah memiliki ummul kitab. Ya tuhanku, dengan tampaknya keagungan pada malam nisfu Sya’ban yang mulia ini, di mana Engkau memutuskan dan menetapkan nasib. Kami memohon kepadaMu duhai dzat yang maha Pengasih dari yang pengasih. Kami memohon kepadamu agar menjauhkan dari kami dari segala bencana yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui dan Engkau yang mengetahui segalanya. Ya Allah sesungguhnya Engkau yang maha mulia, Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad dan keluarganya. Amin!

Diriwayatkan bahwa barang siapa yang berdoa semacam ini maka akan dilapangkan kehidupannya.

3.  DOA NISFU SYA’BAN

اَللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَ لا يَمُنُّ عَلَيْكَ يَا ذَا اْلجَلاَلِ وَ اْلاِكْرَامِ ياَ ذَا الطَّوْلِ وَ اْلاِنْعَامِ لاَ اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ ظَهْرَ اللاَّجِيْنَ وَجَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ وَ اَمَانَ اْلخَائِفِيْنَ . اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِى عِنْدَكَ فِيْ اُمِّ اْلكِتَابِ شَقِيًّا اَوْ مَحْرُوْمًا اَوْ مَطْرُوْدًا اَوْ مُقْتَرًّا عَلَىَّ فِى الرِّزْقِ فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ فِيْ اُمِّ اْلكِتَابِ شَقَاوَتِي وَ حِرْمَانِي وَ طَرْدِي وَ اِقْتَارَ رِزْقِي وَ اَثْبِتْنِىْ عِنْدَكَ فِي اُمِّ اْلكِتَابِ سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ اْلحَقُّ فِى كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ اْلكِتَابِ. اِلهِيْ بِالتَّجَلِّى اْلاَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ الَّتِيْ يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ وَ يُبْرَمُ اِصْرِفْ عَنِّيْ مِنَ اْلبَلاَءِ مَا اَعْلَمُ وَ مَا لا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ اْلغُيُوْبِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ . اَمِيْنَ

Ya Allah, Dzat Pemilik anugrah, bukan penerima anugrah. Wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai dzat yang memiliki kekuasaan dan kenikmatan. Tiada Tuhan selain Engkau: Engkaulah penolong para pengungsi, pelindung para pencari perlindungan, pemberi keamanan bagi yang ketakutan. Ya Allah, jika Engkau telah menulis aku di sisiMu di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang celaka atau terhalang atau tertolak atau sempit rezeki, maka hapuskanlah, wahai Allah, dengan anugrahMu, dari Ummul Kitab akan celakaku, terhalangku, tertolakku dan kesempitanku dalam rezeki, dan tetapkanlah aku di sisimu, dalam Ummul Kitab, sebagai orang yang beruntung, luas rezeki dan memperoleh taufik dalam melakukan kebajikan. Sunguh Engkau telah berfirman dan firman-Mu pasti benar, di dalam Kitab Suci-Mu yang telah Engkau turunkan dengan lisan nabi-Mu yang terutus: “Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendakiNya dan di sisi Allah terdapat Ummul Kitab.” Wahai Tuhanku, demi keagungan yang tampak di malam pertengahan bulan Sya’ban nan mulia, saat dipisahkan (dijelaskan, dirinci) segala urusan yang ditetapkan dan yang dihapuskan, hapuskanlah dariku bencana, baik yang kuketahui maupun yang tidak kuketahui. Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, demi RahmatMu wahai Tuhan Yang Maha Mengasihi. Semoga Allah melimpahkan solawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Amin.

Referensi :

1.   Madza Fi Sya’ban karya as-Sayyid Dr. Muhammad Alawi Almaliki
DVD Marjiul Akbar :  http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/443762095646604/

2.   http://www.liriksolawat.com/2011/07/doa_nisfu_syaban/

3.   http://www.facebook.com/profile.php?id=0

4.  http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/232075573481925/

Perbedaan Awal Ramadhan dan Syawal akan terjadi lagi.

Awas .. Awal Ramadhan 1433 H Berbeda

Meski belum disosialisasikan secara resmi, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan 1433 H pada Selasa 20 Juli 2012. “Muhammadiyah sudah menetapkan awal bulan Ramadhan jatuh pada 20 Juli 2012,” ungkap anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Ma’rifat Iman, Selasa (19/6).

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/19/m5v2zs-muhammadiyah-1-ramadhan-jatuh-pada-20-juli

Sedangkan Pemerintah akan menetapkannya dengan sidang itsbat 19 Juli 2012 (malam) setelah dilakukan rukyatul hilal. Kemungkinan hasilnya berbeda, karena 19 Jul 2012 maghrib rembulan, walaupun sudah positif di belakang matahari, namun masih sangat rendah (1.3 der), sehingga sangat sulit dirukyat.

Dengan demikian, kemungkinan besar bahwa Pemerintah akan menetapkan 21 jul 2012 sebagai awal Ramadhan 1433H.

Berikut simulasi kami, sunset 19 jul 2012. Hilal sangat sulit/tidak bisa dirukyat. Selain posisi yang sangat rendah, juga terlalu dekat dengan Matahari. Dan kita hanya punya waktu +- 8 menit untuk observasi. Lihat keterangan di bawah.

Keterangan: Rembulan

Local Time:    19/07/2012 17:36:49 (sunset, maghrib)
Location:   Sleman, Yogyakarta, Indonesia
Latitude:    7° 40.517′ S
Longitude:    110° 21.55′ E

Name:    The Moon
Age of Moon:    New, 0.25 days old
Object type:    Moon

Sets:    19/07/2012 at 17:44:54
Azimuth:    286° 22.745′
Altitude:    1° 20.895′

Berikut ini adalah peta penampakan hilal dari berbagai belahan dunia. Saya ambil dari: http://moonsighting.com/1433rmd.html

Bulan baru secara Astronomi adalah pada tanggal 19 Juli 2012 (Kamis) di 011:24 wib. Pada hari Kamis, 19 Juli 2012, hilal tidak dapat dilihat di mana saja di dunia dengan mata telanjang, kecuali di wilayah kecil Kepulauan Polinesia. Kecuali di Amerika Selatan dan Afrika Selatan, bahkan hilali tidak dapat dilihat dari manapun, termasuk Indonesia. (lihat kurva visibilitas).

Hasil yang sama dapat dilihat dari ICOPROJECT, di isni: http://icoproject.org/icop/ram33.html

wallahu a’lam.

.

Walau demikian, kami menunggu keputusan Pemerintah sebagai Ulul Amri.

.

.

Muhammadiyah Tak Mau Lagi Ikut Sidang Isbat

Din: “Kami sudah bisa menetapkan awal puasa, juga hari raya, sampai 100 tahun ke depan”.

Tribun Jogja – Rabu, 27 Juni 2012 22:14 WIB

TRIBUNJOGJA.COM, — Mulai tahun ini, Muhammadiyah tidak lagi mengikuti sidang isbat yang biasa digelar Kementerian Agama untuk menentukan awal puasa Ramadhan dan Idul Fitri.

Muhammadiyah tetap dengan metodenya menggunakan ilmu esakta, yaitu astronomi, untuk menetapkan awal puasa Ramadhan dan Idul Fitri. Tahun ini, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa Ramadhan jatuh pada 20 Juli 2012 dan salat tarawih dimulai pada 19 Juli 2012 malam.

“Kami sudah bisa menetapkan awal puasa, juga hari raya, sampai 100 tahun ke depan. Hal itu karena kami memiliki rumus esakta, seperti astronomi dan falak, sehingga sidang isbat tidak diperlukan lagi oleh kami,” ujar Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/6/2012).

Dia menilai pelaksanaan sidang isbat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hal tersebut mengacu pada sidang isbat tidak ada diskusi. Dalam sidang tersebut keputusan hanya dipegang satu orang dan hal itu, menurut dia, tidak layak bagi kalangan lain yang menghendaki tukar pikiran, seperti yang diharapkan Muhammadiyah.

“Menurut kami, sidang isbat tidak perlu karena melalui sidang itu, pemerintah tidak mengayomi umat. Dalam sidang itu, aspirasi banyak kalangan tidak terwadahi karena tidak ada tukar pendapat,” lanjutnya.

Sidang isbat adalah sidang untuk memutuskan awal puasa dan jatuhnya hari raya Idul Fitri yang dihadiri ormas Islam. Keputusan dalam sidang isbat sepenuhnya berada di tangan Kementerian Agama.  (*)

.

Sumber: http://jogja.tribunnews.com/2012/06/27/muhammadiyah-tak-mau-lagi-ikut-sidang-isbat

Sumber ; http://orgawam.wordpress.com/2012/06/28/awas-awal-ramadhan-1433-h-berbeda/#more-3394

Materi Khutbah Jum’at : Bahayanipun su’ud dzan

dahului dengan Rukun Khutbah.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Lewat mimbar jum’ah meniko kulo wasiyat dateng awak lulo kiyambak khususipun ugi dateng panjenengan sedoyo umumipun supados kito tansah ningkataken ketaqwaan utawi raos ajreh dateng Allah SWT, ajrih dateng bendunipun, ajrih dateng siksonipun lan ajrih menawi amal ibadah kito mboten dipun tampi dening Allah SWT sehinggo kito kagolong tiang engkang merugi. Perlu kito mangertosi bilih sedoyo kemaksiyatan engkang timbul sakeng awak kito meniko mboten wonten sanesipun kejawi dipun sebabaken keranten kito ridlo dateng bujukanipun hawa nafsu. Pramilo bejo sanget tiyang engkang purun nglatih manahipun, purun mengingkari setiap pangridu hawa nafsunipun sehinggo engkang medal saking tindak lampahipun namung ketaatan dateng Allah SWT lan amal-amal kesaenan. Tiang engkang purun melawan hawa nafsunipun meniko bade tansah imut dateng Allah, kabikak peningal atinipun dateng Sifat-sifat kebesaran Allah SWT hinggo saget manggihi dateng ketentreman gesang ing nduyonipun langkung-langkung mbenjeng ing akhirot.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Allah SWT meniko nggadahi sifat engkang banget sempurnanipun, sehinggo mboten wonten perkawis engkang saget ngaling-ngalingi Allah SWT dateng punopo kemawon bahkan hakikatipun Allah SWT meniko mboten bade kalingan dateng manah kulo panjenengan sedoyo. Dene punopo kito kalingan sehingga mboten saget ningali dateng Allah SWT???. Meniko keranten kito taseh diliputi dateng sifat-sifat hawa nafsu kito. Pramilo kito kedah usaha kanti riyadhoh (nglatih manah) ugi mujahadah, Kito kedah ambersihaken manah sakeng akhlak-akhlak engkang awon nuli  usaha nglampahaken amal-amal engkang pinuji.  Tansah ngatos-ngatos lan ngawasi dateng hawa nafsunipun engkang selalu mbujuk kito supados nglampahaken tindakan-tindakan awon. Rumaos dados kawulonipun Allah SWT engkang banget empreh lan lemahipun sehingga kito purun marek dateng dzat engkang nggadahi kakiatan inggih meniko Allah SWT. Menawi kito sampun parek dateng Allah SWT, mongko Allah lah engkang bade ngrekso kito sakeng nglampahaken doso lan maksiyat sehinggo kito saget ngamal ngibadah kanti raos seneng lan ikhlas namung tertuju dateng Allah.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Salah setunggalipun bentuk nuruti dateng hawa nafsu inggih meniko sifat su’ud dzan utawi panyono awon  dateng tiang sanes. Sesuai dateng pangendikanipun Allah SWT wonten ing Al-qur’anul kariim Q.S Al-hujarat ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

Ayat meniko ngemutaken dateng kito supados tansah ngatos-ngatos sakeng bahayanipun suu’udzan utawi nyono awon dateng sesami tiang mukmin. Langkung-langkung nyono awon dateng tiang engkang sampun dipun mangertosi kesaenanipun langkung-langkung maleh dateng tiang engkang caket dateng Allah SWT. Mboten leres menawi sak wekdal kito mirengaken tiang engkang ngremehaken perjuangan lan jasanipun poro kyai, poro ulama’ langkung-langkung poro kekasih utawi waliyyullah kanti ngrasani awon ugi ngumbar dateng aib-ipun lajeng kito tampi pendapatipun 100% kanti mboten dipun saring. Sebab menawi pendapat meniko leres berarti kito sampun dawah dateng su’ud dzan engkang kaibarataken sami ugi kito mangan dagingipun tiyang engkang kito nyono olo kasebat kados pangendikanipun Allah SWT ing ngajeng kalawahu. Langkung-langkung maleh menawi pendapat kalawahu salah, mongko kito dawah langkung bahaya maneh inggih meniko fitnah engkang dipun ngendikaaken dening Rasulullah SAW bilih fitnah langkung keji tinimbang mejahi tiyang (Q.S Al-Baqarah : 191).

وَاْلفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ اْلقَتْلِ

Na’uudzu billahi min dzaalik.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Sifat su’ud dzan meniko termasuk penyakit manah engkang saget ngaling-ngalingi kito sakeng rahmatipun Allah SWT. Tiang engkang tansah curiga, meniko nganggep seduluripun sampun nglampahaken perkawis ala mestinipun tiang kalawau tebih saking sifat bersahabat dateng tiang engkang dipun curigai. Sehinggo su’ud dzan meniko saget ngrisak dateng sillatur rahim, sehingga ukhuwah (persaudaraan)ipun tiang kalawahu dados tebih. Rasulullah SAW tansah ngemutaken kito :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ اْلحَدِيْثِ. رواه البخاري

Ojo pisan-pisan siro iku olo ing penyono utawi su’ud dzan, sak temene penyono olo iku omongan kang paling goroh” ( HR. Al-Bukhori nomor 4747 dari Abu Hurairah RA)

Pramilo supados saget kahindaraken saking su’ud dzan kito kedah mawas diri naliko nampi berita engkang dereng jelas sumber kebenaran berita meniko, dados tiang engkang sering ketemu lan srawung dateng sederekipun sehinggo saget mengantisipasi munculipun gosip engkang saget ngrisak tali ukhuwah dateng pesedera’an kito. Sebab hablun minan naas (hubungan dateng sesami menungso) kedah kito bangun seiringan dateng hablun minallah (hubungan dateng gusti Allah). Mboten cekap menawi kito sregep sholat, ananging mboten saget sae dateng tiang sanes. Utawi sae dateng tiang sanes ananging mboten memperhatosaken amal ibadah dateng gusti Allah SWT. Kaleh-kalehipun kedah berjalan beriringan sehinggo kito saget dipun cap “SAE” dening tiang sanes langkung-langkung dipun anggep “SAE” mungguhipun Allah SWT.

Pramilo mugi-mugi kito saget pikantok hidayahipun Allah SWT sehinggo saget menang anggen kito berperang melawan musuh engkang dipun ngendikaaken dening Rasulullah SAW bilih mboten wonten musuh engkang langkung ageng kejawi hawa nasfu meniko. Amin yaa robbal alamiin.

بسم الله الرحمن الرحيم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

 بارك الله لي ولكم فى القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكره الحكيم إن الله هو التواب الرحيم.


PERBEDAAN SYARIAT, THORIQOH, HAQIQAH DAN MA’RIFAT

oleh : Ust. Umar Bin Sholeh AlHamid

 

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar istilah-istilah agama yang kadang-kadang pengertian masyarakat masih rancu, istilah tersebut antara lain :

Syariat  Thariqah Haqiqah Ma’rifah

1. Syariat :

Adalah hukum Islam yaitu Al qur’an dan sunnah Nabawiyah / Al Hadist yang merupakan sumber acuan utama dalam semua produk hukum dalam Islam, yang selanjutnya menjadi Madzhab-madzhab ilmu Fiqih, Aqidah dan berbagai disiplin ilmu dalam Islam yang dikembangkan oleh para ulama dengan memperhatikan atsar para shahabat ijma’ dan kiyas. Dalam hasanah ilmu keislaman terdapat 62 madzhab fiqh yang dinyatakanmu’tabar (Shahih dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya) oleh para ulama. Sedangkan dalam hasanah ilmu Tuhid (keimanan), juga dikenal dengan ilmu kalam. Ahirnya ummat Islam terpecah menjadi 73 golongan / firqah dalam konsep keyakinan. Perbedaan ini terdiri dari perbedaan tentang konsep konsep, baik menyangkut keyakinan tentang Allah SWT, para malaikat, kitab kitab Allah, para Nabi dan Rasul, Hari Qiamat dan Taqdir.

Namun dalam masalah keimanan berbeda dengan Fiqih. Dalam Fiqh masih ada toleransi atas perbedaan selama perbedaan tersebut tetap merujuk pada Al Qur’an dan Sunnah, dan sudah teruji kebenarannya serta diakui kemu’tabarannya oleh para ulama yang kompeten. Akan tetapi dalam konsep keimanan, dari 73 golongan yang ada, hanya satu golongan yang benar dan menjadi calon penghuni surga, yaitu golongan yang konsisten / istiqamah berada dibawah panji Tauhidnya Rasulullah SWA dan Khulafa Ar Rasyidiin Al Mahdiyyin yang selanjutnya dikenal dengan Ahlu As Sunnah wal Jamaah. Sedangkan firqah / golongan lainnya dinyatakan sesat dan kafir. Jika tidak bertaubat maka mereka terancam masuk dalam neraka. Na’udzubillah.

2. Thariqah :

Adalah jalan / cara / metode implementasi syariat. Yaitu cara / metode yang ditempuh oleh seseorang dalam menjalankan Syariat Islam, sebagai upaya pendekatannya kepada Allah Swt. Jadi orang yang berthariqah adalah orang yang melaksanakan hukum Syariat, lebih jelasnya Syariah itu hukum dan Thariqah itu prakteknya / pelaksanaan dari hukum itu sendiri.

Thariqah ada 2(dua) macam :

Thariqah ‘Aam : adalah melaksanakan hukum Islam sebagaimana masyarakat pada umumnya, yaitu melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan agama Islam dan anjuran anjuran sunnah serta berbagai ketentuan hukum lainnya sebatas pengetahuan dan kemampuannya tanpa ada bimbingan khusus dari guru / mursyid / muqaddam.

Thariqah Khas : Yaitu melaksanakan hukum Syariat Islam melalui bimbingan lahir dan batin dari seorang guru / Syeikh / Mursyid / Muqaddam. Bimbingan lahir dengan menjelaskan secara intensif tentang hukum-hukum Islam dan cara pelaksanaan yang benar. Sedangkan bimbingan batin adalah tarbiyah rohani dari sang guru / Syeikh / Mursyid / Muqaddam dengan izin bai’at khusus yang sanadnya sambung sampai pada Baginda Nabi, Rasulullah Saw. Thariqah Khas ini lebih dikenal dengan nama Thariqah as Sufiyah / Thariqah al Auliya’.Thariqah Sufiyah yang mempunyai izin dan sanad langsung dan sampai pada Rasulullah itu berjumlah 360 Thariqah. Dalam riwayat lain mengatakan 313 thariqah. Sedang yang masuk ke Indonesia dan direkomendasikan oleh Nahdlatul Ulama’ berjumlah 44 Thariqah, dikenal dengan Thariqah Al Mu’tabaroh An Nahdliyah dengan wadah organisasi yang bernama Jam’iyah Ahlu Al Thariqah Al Mu’tabarah Al Nahdliyah.

Dalam kitab Mizan Al Qubra yang dikarang oleh Imam Asy Sya’rany ada sebuah hadits yang menyatakan :

ان شريعتي جا ئت على ثلاثما ئة وستين طريقة ما سلك احد طريقة منها الا نجا .(ميزان الكبرى للامام الشعرني : 1 / 30)

“Sesungguhnya syariatku datang dengan membawa 360 thariqah (metoda pendekatan pada Allah), siapapun yang menempuh salah satunya pasti selamat”. (Mizan Al Qubra: 1 / 30 )

Dalam riwayat hadits yang lain dinyakan bahwa :

ان شريعتي جائت على ثلاثمائة وثلاث عشرة طريقة لا تلقى العبد بها ربنا الا دخل الجنة ( رواه الطبرني )

“Sesungguhnya syariatku datang membawa 313 thariqah (metode pendekatan pada Allah), tiap hamba yang menemui (mendekatkan diri pada) Tuhan dengan salah satunya pasti masuk surga”. (HR. Thabrani)

Terlepas dari perbedaan redaksi dan jumlah thariqah pada kedua riwayat hadits diatas, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus percaya akan adanya thariqah sebagaimana direkomendasi oleh hadits tersebut. Kalau tidak percaya berarti tidak percaya dengan salah satu hadits Nabi SAW yang Al Amiin (terpercaya dan tidak pernah bohong). Lalu bagaimana hukumnya tidak percaya pada Hadits Nabi yang shahiih?

Dari semua thariqah sufiyah yang ada dalam Islam, pada perinsip pengamalannya terbagi menjadi dua macam. Yaitu thariqah mujahadah dan Thariqah Mahabbah. Thariqah mujahadah adalah thariqah / mitode pendekatan kepada Allah SWT dengan mengandalkan kesungguhan dalam beribadah, sehingga melalui kesungguhan beribadah tersebut diharapkan secara bertahap seorang hamba akan mampu menapaki jenjang demi jenjang martabah (maqamat) untuk mencapai derajat kedekatan disisi Allah SWT dengan sedekat dekatnya. Sebagian besar thariqah yang ada adalah thariqah mujahadah.

Sedangkan thariqah mahabbah adalah thariqah yang mengandalkan rasa syukur dan cinta, bukan banyaknya amalan yang menjadi kewajiban utama. Dalam perjalanannya menuju hadirat Allah SWT seorang hamba memperbanyak ibadah atas dasar cinta dan syukur akan limpahan rahmat dan nikmat Allah SWT, tidak ada target maqamat dalam mengamalkan kewajiban dan berbagai amalan sunnah dalam hal ini. Tapi dengan melaksanakan ibadah secara ikhlash tanpa memikirkan pahala, baik pahala dunia maupun pahala ahirat , kerinduan si hamba yang penuh cinta pada Al Khaliq akan terobati. Yang terpenting dalam thariqah mahabbah bukan kedudukan / jabatan disisi Allah. tapi menjadi kekasih yang cinta dan dicintai oleh Allah SWT. Habibullah adalah kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. (Adam shafiyullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah sedangkan Nabi Muhammad SAW Habibullah). Satu satunya thariqah yang menggunakan mitode mahabbah adalah Thariqah At Tijany.

Nama-nama thariqah yang masuk ke Indonesia dan telah diteliti oleh para Ulama NU yang tergabung dalam Jam’iyyah Ahluth Thariqah Al Mu’tabarah Al Nahdliyah dan dinyatakan Mu’ tabar (benar – sanadnya sambung sampai pada Baginda Rasulullah SAW), antara lain :

1. Umariyah                                       23. Usysyaqiyyah

2. Naqsyabandiyah                           24. Bakriyah

3. Qadiriyah                                       25. Idrusiyah

4. Syadziliyah                                     26. Utsmaniyah

5. Rifaiyah                                          27. ‘Alawiyah

6. Ahmadiyah                                     28. Abbasiyah

7. Dasuqiyah                                      29. Zainiyah

8. Akbariyah                                      30. Isawiyah

9. Maulawiyah                                   31. Buhuriyyah

10. Kubrawiyyah                               32. Haddadiyah

11. Sahrowardiyah                           33. Ghaibiyyah

12. Khalwatiyah                                 34. Khodiriyah

13. Jalwatiyah                                    35. Syathariyah

14. Bakdasiyah                                  36. Bayumiyyah

15. Ghazaliyah                                   37. Malamiyyah

16. Rumiyah                                       38. Uwaisiyyah

17. Sa’diyah                                       39. Idrisiyah

18. Jusfiyyah                                      40. Akabirul Auliya’

19. Sa’baniyyah                                 41. Subbuliyyah

20. Kalsaniyyah                                 42. Matbuliyyah

21. Hamzaniyyah                               43. TIJANIYAH

22. Bairumiyah                                  44. Sammaniyah.

3. Haqiqah

Yaitu sampainya seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. di depan pintu gerbang kota tujuan, yaitu tersingkapnya hijab-hijab pada pandangan hati seorang salik (hamba yang mengadakan pengembaraan batin) sehigga dia mengerti dan menyadari sepenuhnya Hakekat dirinya selaku seorang hamba didepan TuhanNya selaku Al Kholiq Swt. bertolak dari kesadaran inilah, ibadah seorang hamba pada lefel ini menjadi berbeda dengan ibadah orang kebanyakan. Kebanyakan manusia beribadah bukan karena Allah SWT, tapi justru karena adanya target target hajat duniawi yang ingin mereka dapatkan, ada juga yang lebih baik sedikit niatnya, yaitu mereka yang mempunyai target hajat hajat ukhrawi (pahala akhirat) dengan kesenangan surgawi yang kekal.

Sedangkan golongan Muhaqqiqqiin tidak seperti itu, mereka beribadah dengan niat semata mata karena Allah SWT, sebagai hamba yang baik mereka senantiasa menservis majikan / tuannya dengan sepenuh hati dan kemampuan, tanpa ada harapan akan gaji / pahala. Yang terpenting baginya adalah ampunan dan keridhaan Tuhannya semata. Jadi tujuan mereka adalah Allah SWT bukan benda benda dunia termasuk surga sebagaimana tujuan ibadah orang kebanyakan tersebut diatas.

4. Ma’rifah

Adalah tujuan akhir seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. (salik) Yaitu masuknya seorang salik kedalam istana suci kerajaan Allah Swt. ( wusul ilallah Swt). sehingga dia benar benar mengetahui dengan pengetahuan langsung dari Allah SWT. baik tentang Tuhannya dengan segala keagungan Asma’Nya, Sifat sifat, Af’al serta DzatNya. Juga segala rahasia penciptaan mahluk diseantero jagad raya ini. Para ‘Arifiin ini tujuan dan cita cita ibadahnya jauh lebih tinggi lagi, Mereka bukan hanya ingin Allah SWT dengan Ampunan dan keridhaanNYa, tapi lebih jauh mereka menginginkan kedudukan yang terdekat dengan Al Khaliq, yaitu sebagai hamba hamba yang cinta dan dicintai oleh Allah SWT.

(syariah dan Thariqah) kita bisa mempelajari teori dan praktek secara langsung, baik melalui membaca kitab-kitab / buku-buku maupun melalui pelajaran-pelajaran (ta’lim) dan pendidikan (Tarbiyah) bagi ilmu Thariqah. Sedangkan Haqiqah dan ma’rifah pada prinsipnya tidak bisa dipelajarisebagai mana Syariah dan Thariqah karena sudah menyangkut Dzauqiyah.

Haqiqah dan ma’rifah lebih tepatnya merupakan buah / hasil dari perjuangan panjang seorang hamba yang dengan konsisten (istiqamah) mempelajari dan menggali kandungan syariah dan mengamalkanya dengan ikhlash semata mata karena ingin mendapatkan ridha dan ampunan serta cinta Allah SWT.

Perumpamaan yang agak dekat dengan masalah ini adalah : ibarat satu jenis makanan atau minuman ( misalnya nasi rawon ). Resep masakan nasi rawon yang menjelaskan bahan bahan dan cara membuat nasi rawon itu sama dengan Syariah. Bimbingan praktek memasak nasi rawon itu sama dengan Thariqah. Resep dan praktek masak nasi rawon ini bisa melalui buku dan mempraktekkan sendiri (ini thariqah ‘am ) sedangkan resep dan praktek serta bimbingan masak nasi rawon dengan cara kursus pada juru masak yang ahli (itu namanya Thariqah khusus). Makan nasi rawon dan menjelaskan rasa / enaknya ini sudah haqiqah dan tidak ada buku panduannya, demikian juga makan nasi rawon dan mengetahuisecara detail rasa, aroma, kelebihan dan kekurangannya itu namanya ma’rifah.

 

Sumber :

 1. Keputusan Kongres & Mubes Jam’iyah Ahli Thariqah Mu’tabaroh An Nahdliyah, pada hasil Mu’tamar kedua di Pekalongan tanggal 8 Jumadil Ula 1379 H / 9 November 1959. halaman 25.
 2. http://www.piss-ktb.com/2011/12/920-makalah-perbedaan-syariat-thoriqoh.html

Keistimewaan Hari ‘Asyura (10 Muharram)

Hari ‘Asyura berasal dari bahasa arab yang artinya hari ke sepuluh di bulan Muharram. Hari ini memiliki keistimewaan tersendiri di dalam islam. Nabi Muhammad saw. biasa berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk melakukan hal serupa.

Keistimewaan Hari ‘Asyura (10 Muharram)

Dalam sebuah hadits kita dapat melihat bahwa ternyata tanggal 10 Muharram merupakan tanggal yang istimewa dalam sejarah kenabian.

“Tatkala Nabi shalallaahu ‘alaihi wassalam datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa di hari ‘Asyura. Beliau shalallaahu ‘alaihi wassalam bertanya, “Hari apa ini?”. Orang-orang Yahudi menjawab, “Ini adalah hari baik, pada hari ini Allah selamatkan Bani Israil dari musuhnya, maka Musa alaihis salam berpuasa pada hari ini. Nabi shalallaahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Saya lebih berhak mengikuti Musa dari kalian (kaum Yahudi). Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan ummatnya untuk melakukannya”. (HR. Al Bukhari)

Hari asyura’ merupakan hari bersejarah bagi umat islam, dimana bertepatan pada tanggal 10 Asyura’ ini terjadi beberapa peristiwa penting yang antara lain sebagai berikut :
Nabi Nuh AS. Umatnya yang ingkar, kufur dan syirik dihancurkan serta dibinasakan oleh Allah swt, dengan banjir topan selama enam bulan lamanya. Setelah banjir surut, kemudian Nabi Nuh as dan pengikut-pengikutnya berjumlah kurang lebih 80 orang turun dari kapal dengan aman serta selamat tepat pada tanggal 10 Muharram.
Nabi Ibrahim AS. keluar dengan selamat dari api unggun yang dinyalakan Raja Namrud untuk membakarnya, tepat pada tanggal 10 Muharram. Allah telah memerintahkan api unggun itu untuk menjadi dingin sehingga nabi Ibrahim tidak terluka sedikitpun. Allah berfirman

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِى بَردًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ.

Kami telah berfirman, “Wahai api jadilah dingin dan selamat atas Ibrahim.” (QS: Al Anbiya 69).
Nabi Musa AS dan ummatnya mendapat kemenangan dan keselamatan dari Allah swt. dengan hancurnya Fir’aun beserta bala tentaranya yang ditenggelamkan Allah di lautan tepat pada 10 Muharram. Karena itu setiap 10 Muharram Nabi Musa berpuasa dengan menghaturkan syukur kepada Allah swt.
Nabi Adam AS, diampu serta diterima taubatnya setelah memakan buah khuldi, yang menyebabkan beliau dihukum oleh Allah SAW dan diturunkan ke dunia ini. Dengan kesalahan itu beliau bertaubat selama bertahun – tahun lamanya. Nabi Idris AS, diangakat menuju tempat yang tinggi (langit). Nabi Yusuf AS, dikeluarkan dari penjara. Nabi Ya’kub AS,dikembalikan / disembuhkan penyakit mata beliau. Nabi Ayyub AS, dibuka / diselamatkan dari mara bahaya. Nabi Yunus AS, dikeluarkan dari dalam perut ikan khut. Nabi Daud AS,diampuni segala dosa – dosanya. Nabi Sulaiman AS, diberikan kerajaan untuk enyambut kedatangan ratu Bilqis. Nabi Muhammad SAW, Di ampuni segala dosa baik yang telah lampau maupun yang belum dikerjakannya. Semua kejadian tersebut di yakini terjadi pada hari Asyura’ ini.
Selain itu, Hari pertama kali Allah menciptakan dunia ini, serta pertama kali diturunkannya hujan dari langit juga terjadi pada hari asyura’ ini. Hari dimana pertama kalinya rahmat Allah diturunkan ke dunia ini. Di hari asyura’ inilah Allah SWT menciptakan arys, lauhul mahfudz, al-qolam, menciptakan malaikat jibril AS, dan mengangkat nabi Isa AS ke langit, serta hari dimana akan terjadi qiyamat.

Beberapa Amaliyah Hari Asyura’

Beberapa amaliyah sunah yang penting dan perlu untuk dilakukan bertepatan dengan hari asyura’ ini ada 12 macam diantaranya :

1.      Berpuasa.

Puasa di hari asyura’ merupakan rutinitas para Nabi, dan barang siapa berpuasa di hari Asyura’ ini maka seolah-olah ia telah berpuasa selama satu tahun penuh. Dijelaskan juga bahwa berpuasa pada tanggal sembilan hukumnya juga sunnah. Tidak ada orang yang bisa melakukan puasa selama itu dan memang tidak boleh berpuasa yang bertepatan dengan 2 hari raya yskni idul fitri dan idul adha serta 3 hari tasyriq setelah idul adha.

Kebiasaan berpuasa di hari ‘Asyura ini sepertinya sudah dilakukan Nabi saw. sejak awal kenabian. Hal ini tersirat dari hadits berikut.

Dan dari Aisyah radhiallahu anha, ia mengisahkan,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

“Dahulu Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wassalam memerintahkan untuk puasa di hari ‘Asyura. Dan ketika puasa Ramadhan diwajibkan, barangsiapa yang ingin (berpuasa di hari ‘Asyura) ia boleh berpuasa dan barangsiapa yang ingin (tidak berpuasa) ia boleh berbuka”. (HR. Al Bukhari No 1897)

Jadi, setelah diwajibkannya puasa Ramadhan, puasa Muharram di hari ‘Asyura menjadi sunnah hukumnya. Sebelumnya Rasulullaah saw. sangat menekankan agar kaum muslimin berpuasa di hari ke sepuluh bulan muharram itu.

Keutamaan puasa ini juga sangat besar sehingga Nabi saw. menekankan dalam haditsnya:

Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan adalah (puasa) di bulan Allah (bulan) Muharram,… [HR Muslim]

Dan tentang puasa ‘Asyura, pahalanya adalah pengampunan atas dosa setahun sebelumnya:

Dari Abu Qatadah radhiallahu anhu,

وَصَوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ إنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَنَة َالتِيْ قَبْلَهُ

“Dan puasa di hari ‘Asyura, sungguh saya mengharap kepada Allah bisamenggugurkan dosa setahun yang lalu”. [Sunan Abu Dawud]

Waktu Pelaksanaan Puasa ‘Asyura

Puasa Muharram atau ‘Asyura sebagaimana tersirat pada arti kata ‘asyura adalah pada 10 Muharram. Namun ada satu riwayat hadits yang mengindikasikan bahwa Nabi saw. akan melaksanakan puasa ini pada tanggal 9 Muharram sebagai cara untuk tidak menyamai dengan orang-orang Yahudi dan Nashrani yang pada saat itu merayakan hari ‘asyura. Namun hal ini belum sempat dilakukan oleh Nabi saw. karena beliau telah wafat.

“Jikalau masih ada umurku tahun depan, aku akan berpuasa tanggal sembilan (Muharram)” [HR Muslim]

Dan dari Ibnu Abbas juga, Rasulullah SAW bersabda,
“Puasalah kalian pada tanggal sembilan dan sepuluh, bedakanlah dari orang-orang Yahudi.”
(HR. Muslim).

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pelaksanaan puasa yang paling selamat adalah tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram sebagai kebiasaan Nabi saw sebelumnya dan ditambah dengan puasa tanggal 9 (puasa Tasyu’a) sebagai pembeda dengan kebiasaan orang Yahudi dan Nashrani. Ada pula yang menambahinya pada hari setelah asy-syura’ yakni tanggal 11-nya seperti keterangan dalam kitab i’anah at-thalibiin.

 

2.   Sholat sunnah.

Sholat ini dilakukan sebanyak 4 roka’at, dengan membaca hamdalah 1 kali dan membaca qul huwalloohu ahad sebanyak 51 kali di setiap roka’atnya. “Barang siapa melakukan sholat seperti ini, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah ia perbuat selama 50 tahun”. Belum tentu usia kita kelak mencapai 50 tahun, dan tak ada orang yang usianya melebihi 50 tahun yang tidak pernah melakukan satu dosa pun. Dan menurut kami dosa 50 tahun disini adalah dosa yang berhubungan dengan haq Allah SWT, bukan haq adami. Sebab haq adami akan diampuni setelah dimaafkan oleh orang yang kita dzalimi.

3.      Mempererat tali silaturrahim.

Kita dilarang memutuskan tali sillatur rahim, dan bahkan dalam suatu hadist disebutkan bahwa haram hukumnya mendiamkan sesama muslim melebihi 3 hari. Jika mungkin kita telah melanggar aturan ini, maka inilah saat yang tepat bagi kita untuk bertaubat dan memperbaiki tali sillatur rahim yang kita putuskan.

4.      Mengunjungi orang-orang alim.

Ziarah orang alim akan membuat kita tentram, baik orang alim yang masih hidup dengan sowan pada para kyai atau tokoh alim ulama’ maupun orang alim yang telah wafat dengan melakukan ziarah qubur.

5.      Menjenguk orang sakit.

“Barang siapa menjenguk orang sakit di hari asyura’ ini, maka ia telah menjenguk setiap orang sakit di dunia ini.” Sungguh sangat besar pahala orang yang mau menjenguk saudaranya yang sedang sakit. >>>>>kalo mau lebih banyak orang sakit, njenguknya ya di rumah sakit. Hahaha…..(just kidd)<<<<<

6.      Memakai celak

Celak adalah Alat yang bisa digunakan untuk membuat alis mata lebih hitam. Namun memakai celak seperti ini dihukumi haram oleh sebagian ulama’ hanafy, dan oleh pengarang kitab Jam’ut ta’aaliq dihukumi makruh sebab pada hari as-syura’ ini bertepatan dengan peristiwa Sahara Nainawa dimana Sayyidina husein beserta ahlu bait Rasulullah dibantai dan darah sayyidina husein digunakan sebagai “Celak” oleh Yazid dan puteranya. EYD-nya celak apa-an ya???? lupa saya…. @_@

7.    Mengusap dan berbuat kebaikan terhadap anak-anak yatim.

“Barang siapa melakukannya, maka seolah ia telah merawat setiap anak yatim di dunia ini.” Kebanyak santunan yatim piatu diselenggarakan di bulan muharram karena mengikuti hadist ini. “Kalo mengusap yach paling tidak memberi saku pada mereka buk…..” ^_^

8.      Memperbanyak sedekah.

“Barang siapa bersedekan dengan seteguk air kepada orang lain di hari asyura’ maka ia akan merasakan tegukan air di hari yang sangat menghauskan kelak (ketika hari qiyamat) dan ia tidak akan pernah merasakan haus selamanya setelah minum air tersebut kelak dan seolah – olah ia tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah sekejap mata pun. Dan barang siapa bersedekah dengan sekali sedekahan, maka ia seolah selalu bersedekah kepada setiap pengemis yang meminta-minta padanya”. Sedang kita meyakini bahwa sedekah yang kita lakukan dapat menghindarkan kita dari berbagai macam bala’ (kesengsaraan).

9.      Mandi sunnah.

Sebagaimana mandi wajib yang dilakukan setelah seseorang junub (hadas besar). “Barang siapa mandi dan membersihkan diri di hari asyura’, maka ia tidak akan terkena penyakit apapun di tahun itu, kecuali sakitnya mati.” Sehat itu mahal.

10.  Memperluas rizqi kepada keluarga.

“Barang siapa memperluas rizqi dengan harta sendiri (kalau orang desa sering di ibaratkan dengan membuat menu makanan yang berbeda atau lebih baik dari hari-hari biasanya), maka akan diperluas rizqi orang tersebut selama 1 tahun yang akan dihadapinya”.
 

11.  Mengguntingi kuku.

12.  Menghidupkan malam hari asyura’ dengan memperbanyak dzikir dan membaca Q.S Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali.

“Barang siapa menghidupkan malam asyura’ dengan beribadah kepada Allah SWT, maka seolah-olah ia telah beribadah seperti ibadahnya para malaikat di langit”.
Imam al-ajhury mengatakan bahwa barang siapa mengucapkan doa : Hasbunalloh wa ni’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nashir (Cukup bagi kita Allah dzat pemberi nikmat, kemulyaan  dan pertolongan) sebanyak 70 kali di malam hari as-syura’ maka ia akan dihindarkan dari berbagai macam keburukan di tahun yang akan dihadapinya.
Dalam kitab fath al-barri disebutkan bahwa : ada beberapa kalimat do’a yang barang siapa mengucapkannya di hari asyura’ maka ia akan diselamatkan dari matinya hati. (mati hati lebih berbahaya di banding matinya jasad ini).
Do’a tersebut adalah :

سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبرملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات التامة كلها والحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات التامة كلها والله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات التامة كلها أسئلك السلامة برحمتك ياأرحم الراحمين ولاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

Kurang lebi artinya : kalimah Subhanallah (Mahasuci Allah) akan memenuhi mizan (timbangan amal), menjadi ilmu yang tinggi, menjadi pusat ridlo, menjadi penghias Arsy (Singgasana Allah).  kalimah Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah) akan memenuhi mizan, menjadi ilmu yang tinggi, menjadi pusat ridlo, menjadi penghias Arsy. kalimah Allahu akbar (Allah Maha Besar) akan memenuhi mizan, menjadi ilmu yang tinggi, menjadi pusat ridlo, menjadi penghias Arsy. Tiada yang menyelamatkan dari murka Allah kecuali hanya Allah. Maha suci Allah pemberi syafa’at/pertolongan, sebanyak kalimat(tanda kekuasaan)-MU semuanya. Segala puji Bagi Allah pemberi syafa’at/pertolongan, sebanyak kalimat(tanda kekuasaan)-MU semuanya. Maha besar Engkau ya Allah pemberi syafa’at/pertolongan, sebanyak kalimat(tanda kekuasaan)-MU semuanya. Aku memohon keselamatan dengan rahmat-MU, wahai dzat yang paling berkasih sayang. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari-MU Allah yang maha tinggi dan maha Agung. Shalawat dan Salam semoga senantiasa Engkau curahkan ke haribaan junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya semuanya. Segala puji bagi Engkau yaa Allah Tuhan semesta Alam.
 
yang belum bisa membaca tulisan arab seperti diatas, baca nie : “Subhaanallohu mil ul miizaana wa muntahal ilmi wa mablaghor ridho wa zinatal arsy, walhamdulillahi mil ul miizaana wa muntahal ilmi wa mablaghor ridho wa zinatal arsy, walloohu akbaru mil ul miizaana wa muntahal ilmi wa mablaghor ridho wa zinatal arsy, laa malja a wa laa manjaa minalloohi illaa ilaihi. Subhaanallohu ‘adadas syaf’i wal watri wa ‘adada kalimaatillahit taammaati kullihaa, walhamdulillahi ‘adadas syaf’i wal watri wa ‘adada kalimaatillahit taammaati kullihaa,walloohu akbaru ‘adadas syaf’i wal watri wa ‘adada kalimaatillahit taammaati kullihaa. As alukas salaamata bi rohmatika yaa arhamar roohimiin. Wa laa haula wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adhiim. Wa shollalloohu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shohbihii ajma’iina. Walhamdu lillaahi robbil ‘aalamiin. Amin.
 
Selain do’a tersebut, kami sering juga dianjurkan memperbanyak do’a sebagaimana dalam postingan kami di : https://rifaudinahmad.wordpress.com/2013/11/12/istighfaroot-asyuro/

Semoga bermanfaat.

Sumber :

1.   Blog Al-habib

2.  Syekh Abu Bakar bin As-sayyid Muhammad Syatho ad-dimyati al-mishri, Kitab I’anatut Tholibiin juz : 2, Bandung : Syarikah al-ma’arif, halaman 266 – 267.

Khutbah jum’at memasuki hari raya idul adha 1432 H

Didahului dengan Rukun-rukun dan tatacara khotbah Idul Adha.

 1. Hamdalah
 2. Shalawat
 3. Wasiyat taqwa
 4. Ayat al-qur’an
 5. Mahos dungo kagem tiyang muslim ing khutbah kedua.

Hadirin jama’ah Jum’ah rohimakumulloh,.

Monggo kito tansah ningkataken raos ajreh dumateng Allah SWT kanthi nglampahaken punopo engkang dados perintahipun, langkung-langkung nyaket dateng Allah mawi pinten-pinten amal ibadah. Nglampahaken poso tarwiyah lan poso tarwiyah, ngimut-ngimut dateng Allah kanthi macem-macem weninipun dzikir, langkung-langkung mahos takbir muqoyyad setiap rampung shalat fardlu mulai ba’da subuhipun dinten tanggal 9 ngantos ba’da asharipun dinten tanggal 13 dzulhijjah, imut dateng tiyang sepah, ugi sedoyo ahli kubur kanti kito kentuni dungo, langkung-langkung menawi kito pinaringan kekiatan monggo sami nindaaken qurban ing dinten idul adha engkang insya’allah dumawah dinten ahad sak mangke. Kejawi meniko kito ugi kedah tandah nyegah ati, nyegah pikiran lan nyegah anggota badan sanesipun sakeng nglakoni kemaksiyatan lan nuruti dateng hawa nafsu. Ngeduhi dateng sedoyo awisan-awisanipun Allah SWT.  Kanti ngaten meniko, insyaallah kito bade slamet wilujeng nglampahaken gesang ing alam ndunyo meniko tuwin gesang ing akherat sak mangke. Mugi-mugi engkang ngaten meniko saget kito lampahaken sak sae-saenipun sesuai kekiatan kito kiyambak-kiyambak, amin allahumma amin.

Hadirin jama’ah Jum’ah rohimakumulloh,.

Dinten meniko tanggal 8 dzulhijjah engkang kawastanan dinten tarwiyah merupakan dinten istimewa tumprap kito sedoyo tiyang Islam, jalaran meniko lah dinten Allah SWT nguji dateng kekasihipun inggih supados mragat putranipun kiyambak engkang anami Nabi Isma’il AS. Dipun ceriyosaken bilih sebab perintah Allah meniko jalaran Nabi Ibrahim nate nglampahaken qurban kewan dalam masa satu kali hinggo poro malaikat lan poro manungso sami gumun dateng qurban meniko. Qurban engkang dipun lampahaken kanti 1000 macem mendo, 300 sapi lan 100 unto. Sedoyo meniko dipun lampahaken kanti niat sak estu iklash muri ridlo sakeng ngerso dalem Allah SWT. Mboten kanti raos abot utawi nggoheman. Keranten kiyamba’ipun Nabi Ibrahim yakin bilih sedoyo kewan engkang dipun pragat meniko hakikatipun gadahanipun gusti Allah

 

>>>>BERSAMBUNG<<<<<<

Belum selesai….


Materi Khutbah Idul Adha 1432 H

Didahului dengan Rukun-rukun dan tatacara khotbah Idul Adha.

 1. Takbir 9 kali.
 2. Hamdalah
 3. Shalawat
 4. Wasiyat taqwa
 5. Ayat al-qur’an
 6. Mahos dungo kagem tiyang muslim ing khutbah kedua.

 

Allahu akbar 3x, allahu akbar wa lillahil hamd.

Hadirin jama’ah shalat Id rohimakumulloh,.

Setiap manjing dinten Idul Adha kito tansah dipun emutaken dateng hikayatipun Nabiyullah Ibrahim AS, engkang tansah ndere’aken perintah-perintahipun Allah SWT sinaoso aboto kados nopo perintah kalawahu. Bahkan perintah supados mragat puro wayah engkang banget dipun cintai lan dipun bangga2aken, inggih meniko Nabiyulloh Ibrahim AS. Saget kito bayangaken pripun raosipun, menawi kito dangu mboten gadah putro, lajeng pinaringan putro wayah jaler engkang yuswo 7 tahun(mongso banget-bangetipun remene tiang sepah dateng putro meniko) lajeng disuwun gusti Allah supados kito pragat kiyambak. Sinaoso mekaten, ternyata Nabiyullah Ibrahim AS tetep nglampahaken perintahipun Gusti Allah  meniko kanti mantep, mboten mamang.

Allahu akbar 3x, allahu akbar wa lillahil hamd.

Hadirin jama’ah shalat Id rohimakumulloh,.

Salah setunggalipun pelajaran engkang saget kito perkoleh saking hikayat Nabi Ibrahim puniko inggih sifatipun engkang tansah sabar, ikhtiyar, tawakal, qona’ah lan syukur. Sabar diperintah nyembelih putra, ikhtiyar supados anggenipun nglampahaken perintah Allah pinaringan ridlo kanti nglampahaken poso tarwiyah lan ‘arofah, nyuwun petunjuk lan sak estu tawakal dateng putusan Allah, qona’ah utawi nampi sedoyo cobaan meniko kanti purun nglampahaken perintah meniko, lan syukur bilih ternyata Allah menghendaki engkang langkung sae tumprap Nabi Ibrahim kalawahu.

Menawi sifat meniko kito dere’aken mongko kathah sanget manfaatipun kagem gesang kito sedoyo.

Mboten wonten manungso engkang mboten dicobi dening Allah SWT. Sang soyo caket posisi kawulo dateng gusti Allah, mongko sang soyo kathah ujian engkang bade dipun tampi kawulo wahu. Sang soyo inggil derajat manungso, mongko ugi sang soyo sulit ujian engkang bade dipun tampi. Ibarat bocah sekolah, soyo dhuwur tingkatane mongko soyo abot lan soyo angel ujiane. Nanging kedah kito mangertosi bilih mboten wonten kunci jawaban engkang langsung leres kagem njawab soal ujianipun Allah meniko kejawi kito kedah Sabar, ikhtiyar, tawakal, qana’ah lan kedah syukur.

Allahu akbar 3x, allahu akbar wa lillahil hamd.

Hadirin jama’ah shalat Id rohimakumulloh,.

Sabar ateges kito kedah nampi sedoyo cobaanipun gusti Allah kanthi ketabahan manah, dipun iringi iktiyar utawi usaha sekuat tenaga kanti semangat, kerja keras, ugi mboten putus asa anggenipun pados fahol (keutamaan) sakeng Allah SWT. Sebab Allah SWT ugi ngendikan bilih, kejawi keranten putusan taqdir,  ikhtiyar kito ugi nentu’aken dateng berhasil utawi mbotenipun anggen kito nglampahaken ujian Allah.  Allah ngendikan wonten ing Al-Qur’an :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Allah mboten bade ngrubah nasib kaum, selagi kaum iku ora gelem berusaha ngrubah awake dewe. (Q.S.  Ar-ra’d : 11)

Nanging engkang kedah kita lampahaken inggih ikhtiyar engkang sesuai kalehan aturan syare’at agami Islam. Ampun ngalalaken ikhtiyar engkang haram utawi mengharamkan ikhtiyar engkang halal. Coro menikolah engkang akhir-akhir meniko katah engkang sami dipun tilaraken. Sehinggo hasil ikhtiyar mboten saget nyaketaken dateng Allah malah kosok wangsulipun, na’uudzubillah min dzaalik.

Allahu akbar 3x, allahu akbar wa lillahil hamd.

Hadirin jama’ah shalat Id rohimakumulloh,.

Mboten sedoyo ikhtiyar mesti bade berhasil sesuai keinginan manah kito. Sebab kados nopo toh katahipun usaha kagem mencapai tujuan menawi mboten diiringi kalehan kersanipun gusti Allah, mesti mboten bade kalaksanan ikhtiyar meniko, kosok wangsulipun kados nopo toh ikhtiyar kangge ngeduhi perkawis engkang dipun sengiti, menawi Allah SWT sampun ngersaaken, mongko kito mboten bade saget ucul sakeng pesten maniko. Keranten meniko setiap ikhtiyar kedah kita iringi sifat pasrah. Masrahaken sedoyo urusan dateng Allah semata, mboten terpengaruh dateng lingkungan, langkung-langkung dateng pangridu syetan lan nafsu. Kedah mawi raos penuh kesadaran bilih kito makhluk engkang lemah, mboten gadah kekiatan nopo-nopo kejawi sedoyo sampun dipun takdiraken dening Allah SWT dzat engkang moho kuwaos lan moho kerso. Kito kedah husnud dzan bilih punopo engkang kito alami meniko minongko wujud raos cintanipun Allah SWT dteng kito. Insyaallah menawi meniko kito lampahaken, kito bade pikantuk jiwa engkang tenang, mboten kemprungsung, saget ngirangi beban pikiran, pikantok keyakinan engkang sempurno dateng kekuasa’anipun Allah lan Allah tentu bade maringi kunci jawaban setiap permasalahan gesang kito, ugi bade paring jalan keluar lan bade nyekapi sedoyo kabetahan kito.

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Sopo kang gelem tawakal (pasrah) marang Allah, mongko bakal dicukupi”.

Allahu akbar 3x, allahu akbar wa lillahil hamd.

Hadirin jama’ah shalat Id rohimakumulloh,.

Menawi ujian Allah sampun kito adepi kanto sabar, ikhtiyar lan tawakal, mongko tahapan sak lajengipun kito kedah qona’ah utawi nampi setiap keputusan sakeng Allah SWT. Mboten dados tiang engkang iri dateng kesuksesan tiang sanes. Sebab sedoyo menungso meniko sampun dipun takdir dening Allah, nggadahi keluwihan lan kekurangan kiyambak-kiyambak. Mboten wonteng tiyang engkang paling sempurno kejawi namung junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW. Allah ngendiko ing Al-Qur’an :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Ojo podo iri siro marang keluwihan kang Allah wenehake marang kawulane. Wong lanang nduwe bagian soko amale dewe, wong wadon ugo nduwe bagian soko amale dewe. Nanging njaluko keluwihan iku marang Allah SWT. Sak temene Allah SWT dzat engkang langkung perso dateng sekabihing perkoro. (Q.S. An-Nisa’ : 32)

Allahu akbar 3x, allahu akbar wa lillahil hamd.

Hadirin jama’ah shalat Id rohimakumulloh,.

Sak lajengipun kito ugi kedah nggadahi sifat ahli syukur dateng setiap anugerah saking Allah SWT. Kanti kito ginaaken anugrah kalawahu dateng margi engkang sesuai dateng aturan / syare’at agami Islam. Ampun terlalu sering mengeluh, misuh-misuh utawi nggresulo, nanging seringo olehe ngucap hamdalah. Tansah nampi kenikmatan Allah kanti manah engkang ikhlas, nggina’aken kenikmatan kangge nyekapi kabetahan mboten kagem nuruti kepinginan nafsu, ugi purun berbagi dateng tiang sanes. Nyisihaken rejeki kagem tiang sanes, lan yakin bilih sedoyo kenikmatan meniko minongko titipan engkang bade dipun suwun maleh dening Allah lan kito bade dipun tuntut pertanggung jawabanipun. Menawi kito saget syukur, insyaallah janjinipun Allah bilih kito bade dipun paringi tambahing kenikmatan, lan Insyaallah selamet saking pepekone alam akherat. Kosok wangsulipun menawi kito mboten dados ahli syukur, mongko Allah ngancam kito kanti sikso engkang langsung abot maleh, na’uudzubillah min dzaalik.

Allahu akbar 3x, allahu akbar wa lillahil hamd.

Hadirin jama’ah shalat Id rohimakumulloh,.

Kanti meniko monggo kito tansah neladani dateng sifatipun Nabi Ibrahim AS, kanti sabar, ikhtiyar, tawakal lan qona’ah ugi syukur dateng setiap ujianipun Allah SWT. Insyaallah menawi kito saget nglampahaken, katah manfaat saget kito raosaken antawisipun :

 1. Ketenangan manah.
 2. Dados tiyang engkang terhormat wonten ngersanipun Allah SWT ugi wonten peningal sesami manungso.
 3. Damel perisai diri sakeng pangridunipun syetan lan tansah selamet ndunyo akheratipun.
 4. Tebih saking sifat tama’ (ngarep-ngarep barang kang dudu hak-ipun), ugi saking sifat-sifat olo sanesipun. Langkung-langkung slamet mbenjeng ing akheratipun.

Akhiripun mugi-mugi kito tansah saget ngamalaken sifat-sifat meniko ing akhiripun kito pinaringan selamet wilujeng ndunyo tuwing ing akherat, Amin Allohumma Amiin.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

Urgensi keseimbangan Ilmu dan Iman.

Iman tanpo dibarengi ngelmu ndade’ake nggladrah, sembarang watu mboh kayu podo disembah.

Ngelmu tanpo dibarengi iman ndade’ake ngragas, sembarang watu mboh kayu podo dipangan

Iman seseorang yang tidak disertai dengan Ilmu, maka akan melahirkan sifat fanatisme buta. Tanpa sadar ia terpuruk pada jurang syirik yang amat berbahaya bagi keselamatan keimanan dalam hati kita. Sebaliknya, ketika Ilmu tanpa dibarengi keimanan, maka akan melahirkan suatu sikap tama’, hingga menghalalkan cara yang haram, Korupsi, kolusi, nepotisme dan bermacam-macam bentuk sifat keburukan hati manusia.

Demikian ungkapan salah seorang ustadz bernama K.H. Bukhori Masruri (Pendiri group qasidah Nasidaria, Semarang) yang sempat tenar di era tahun 90-an. Pada hari sabtu, 01 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 WIB, Beliau diundang oleh panitia untuk memberikan ceramahnya dalam acara Pengajian Umum Dalam rangka Haul K.Cholil Thoyyib.

Mungkin ucapan tersebut hanya sekedar pendapat personal seseorang. Namun bila kita perhatikan betul-betul, bukankah hal seperti ini nyata dan dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari??? Batapa banyak penyimpangan para muslim dari rel syari’at yang disebabkan oleh tidak seimbangnya Ilmu dan amal mereka. Munculnya berbagai macam aliran sesat, serta merebaknya penyakit gila harta adalah salah satu contoh kecilnya. Lalu apa tindakan nyata yang harus kita lakukan ketika dunia sekitar kita telah banyak yang terkena wabah seperti ini ? sudah kah kita melakukan tindakan antisipatif ataukah justeru malah ikut tertular penyakit hati seperti ini??

Jawabanya tentu ada pada diri kita sendiri. Ketahuilah wahai para sahabat, bahwa tiada yang lebih berbahaya daripada penyakit seperti ini. Tidak ada dokter manapun yang mampu menyembuhkanya, tidak ada ustadz / kyai manapun yang mampu mengobati, tiada satu dukun pun yang dapat menolong, ketika seseorang telah terjangkit hati mereka oleh kebutaan hati. Sebab obat yang paling mujarab ada pada diri kita sendiri. Perkuat keimanan kita dan jangan sampai goyah oleh bujuk rayu syetan, hawa nafsu, serta kemewahan dunia. Kita hidup tidak untuk selamanya, namun hanya sementara bahkan sekejap saja. Tidak banyak yang tika ketahui tentang usia kita hingga kapan bisa bertahan di dunia. Kita tidak tahu kapan sang Pencabut nyawa akan melaksanakan misi dari Ilahi robb untuk menjemput kembali ruh yang telah dititipkan pada kita. Hanya dengan keimanan kita akan selamat menghadapi bahayanya ajakan syetan tersebut. Hanya dengan ketakwaan kita akan selamat dari kematian serta berbagai tuntutan dalam pengadilan Allah SWT di hari qiyamat kelak.

Masih ada kehidupan mendatang yang lebih kekal abadi dan lebih utama, yakni kehidupan akherat. Kehidupan masa depan kita yang ditentukan oleh persiapan di masa saat ini.

Demikian juga untuk bisa berhasil melalui semua hal baik di dunia dan di akharet, maka harus mengetahui Ilmunya. Dunia bisa diraih hanya dengan Ilmu, akhirat juga demikian. Hingga Ilmu memegang peranan penting dalam memajukan seseorang untuk mencapai kesuksesan Dunia Akherat. Tidaklah cukup kita meninggalkan duniawi untuk mengejar ukhrawi dan atau sebalikya hanya mementingkan dunia hingga tiada satupun persiapan menghadap Allah kelak.

Semoga kita bermasuk orang yang sukses dunia akherat serta terhindar sejauh mungkin dari api neraka. Amin ya robbal alamiin.

Khutbah Jum’at Bahasa Jawa “SHOLAT, JAJANIPUN ROSULULLAH SAW NALIKO NGLAMPAHAKEN RIHLAH (PERJALANAN) ISRA’ MI’RAJ”

SHOLAT, JAJANIPUN ROSULULLAH SAW NALIKO NGLAMPAHAKEN RIHLAH (PERJALANAN) ISRA’ MI’RAJ

( NGISI DATENG BULAN ROJAB )
KHOTBAH SEPINDAH JUM’AT, 24 JUNI 2011

اْلحَمْدُ لِلَّهِ اَّلذِى أَحْسَنَ تَدْبِيْرَ اْلكَائِنَاتِ. وَخَلَقَ اْلأَرَضِيْنَ وَالسَّمَوَاتِ. اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهْ أَنْزَلَ اْلمَاءَ مِنَ اْلمُعْصِرَاتِ. وَأَنْشَأَ اْلحُبَّ وَالنَّبَاتِ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَامُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ذِيْ اْلمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ. اَلَّلهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَّلذِيْ حَصَلَ مِنْ نُوْرِهِ وُجُوْدُاْلكَائِنَاتِ. قَالَ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ اْلكَرِيْم . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ( أما بعد ) فَيَاأَيُّهَااْلإِخْوَانُ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى الله اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh
Monggo kito tansah ngrekso raos ajrih kito dumateng Allah SWT, inggih meniko kanthi sak estu anggen kito nindaaken punopo engkang dados perintahipun Allah SWT, tuwin nebihi dateng punopo engkang dados awisan-awisanipun. Arih menawi amal ibadah kito mboten ditampi langkung-langkung diridloni dening Allah SWT, ajrih menawi sedoyo doso-doso kito mboten dipun ngapunten dening dening Allah SWT, ugi ajrih menawi secara tiba-tiba, dumadak kito ditimbali dening Allah SWT sedang kito dereng siap, Jalaran pati meniko mboten saget dipeste’aken lan namung kanti ajrih utawi engkang kito kenal kalehan “taqwa” menikolah engkang saget nuwuhaken gesang engkang ayem tentrem mboten namung ing ndunyo meniko, langkung-langkung mbenjeng menawi kito sampun sowan wonten ngersonipun Allah SWT. Mugi kito tansah saget nyirami manah, kanthi taqwa engkang banget wigatosipun meniko, Amin Amin Allohumma.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh
Wonten kitab al-barzanji engkang asering kito wahos dipun ngendikaaken bilih 5 tahun sak derengipun hijriyyah sekitar tanggal 27 Rojab Rasulullah SAW dipun isro’aken dening Allah SWT kanthi ruh lan jasadipun kanthi keadaan sadar, terjaga milai masjidil haram (makah) dumugi masjidil aqsha. Lajeng sak sampunipun meniko Rasulullah SAW dipun mi’rojaken dening Allah SAW minggah wonten ing nginggilipun langit sapitu.
Wonten ing langit setunggal (langit ndunyo), Rasulullah SAW kepanggih dateng Nabi Adam AS, bapa’ipun sedoyo menungso sak ngalam ndunyo. Nabi engkang nate di dalaken sakeng suwargi kados dene Nabi Muhammad bade di dalaken sakeng negeripun kiyambak Inggih Mekah wonten ing tahun 1 H. Lajeng ing langit nomer kaleh, Nabi Muhammad SAW kepanggeh dateng Nabi Isa AS, Nabi Engkang dipun paringi mu’jizat dening Allah saget nguripaken tiang sedo lan ngobati segala macemipun penyakit ugi kepanggih Nabi Yahya enkang nggadahi kathah ilmu hikmah awit alitipun yuswo 3 tahun. Nabi Engkang dipun musuhi dening tiyang yahudi kados dene Nabi Muhammad bade diuber-uber kaum kafir bade dipun pejahi wonten ing tahun 2 H. Lajeng ing langit nomer tigo, Rasulullah kepanggih Nabi Yusuf AS engkang banget bagusipun, Inggih Nabi Engkang nate dipun isu’aken pejah dening dulur-duluripun engkang iri/hasud dateng Nabi yusuf hinggo ndadosaken sedihipun Nabi Ya’kub (bapa’ipun). Meniko isyaroh bilih wonten Tahun 3 H Nabi Muhammad SAW bade ngalami Perang Uhud engkang dipun isu’aken pejah hinggo kaum muslimin sami susah. Wonten ing langit nomer sekawan Nabi kepanggih dateng Nabi Idris AS, Kawitanipun Nabi engkang ngagem rasu’an engkang dijahit, kawitanipun Nabi engkang nulis serat dateng rojo-rojo supados nyuji’ake Allah SWT. Meniko ugi isyaroh bilih Nabi Muhammad SAW wonten ing tahun 4 H bade nulis serat kagem rojo-rojo ing penjuru alam ndunyo supados mlebet dateng agami Islam. Wonten ing langit kaping gangsal, Nabi Muhamad SAW kepanggeh Nabi Harun AS engkang aslinipun digeting dening Bani Isra’il, keranten sifat welasipun lajeng dados tiang engkang banget dicintai dening Bani Isra’il. Pepanggihan meniko paring isyaroh bilih ing Tahun 5 H, Nabi Ugi bade dicintai Tiyang Quraisy sak sampunipun tiyang-tiang quraisy meniko mangerto sifat welasipu Rasulullah SAW. Lajeng ing langit nomor enem Rasulullah SAW kepanggih Nabi Musa AS, engkang nate dingendikani Allah lan munajat langsung dateng Allah Meniko. Nabi engkang perang ngedekaken syare’at wonten ing baitul muqoddas, lajeng dimusuhi kanthi sengit dening kaumipun, nanging saget menang mangsulaken Bani Isra’il dateng negerinipun. Meniko nedahaken bilih wonten tahun 6 H, Nabi engkang nate diusir sakeng makah ugi bade kundur saget mbikak Mekah meniko maleh. Wonten ing langit nomor pitu, Nabi kepanggih Nabi Ibrahim AS, Nabi engkang ngedekaken ka’bah. Meniko isyaroh bilih Nabi Muhammad bade saget wansul dateng kota Makah lan njejegaken syi’ar-syi’ar agaminipun Nabi Ibrahim AS.
Kados ngaten meniko seolah-olah Nabi sampun dipun paringi mangertos dateng kedadosan-kedadosan engkang bade diraosaken sak lebetipun dakwah dateng kaumipun, sehingga Nabi saget langkung mantep anggenipun dakwah. Mboten gampil nyerah utawi putus asa, keranten akhiripun sak mangke bade manggih kesuksesan. Menikolah engkang kedah kito teladani, bilih kito mboten kengeng putus asa neliko nampi coba’anipun Allah SWT. Keranten setiap cobaan meniko hakikatipun bade minggahaken derajat kito sedoyo menawi kita lampahaken kanthi sabar lan tawakal (Usaha).
lajeng Rasulullah SAW minggah dugi sidrotil muntaha utawi sajarotil muntaha engkang lajeng minggah maleh dugi mustawa (panggenaipun coretan-coretan sedoyo perkawis engkang bade dipun tetepaken Allah SWT) lajeng minggah dumugi Arsy (Nabi Muhamad SAW tetemu, munajat lan mukasyafah dateng Allah SWT).
Hadirin Jama’ah Jum’ah Rohimakumulloh.
Wonten ing keterangan sak lajengipun bilih Nabi Muhammad SAW nampi setunggalipun perintah inggih meniko sholat gangsal wekdal engkang fadhilahipun sami kalean sholatipun umat lentunipun engkang nglampahaken sholat 50 wekdal setiap dintenipun. Manikolah keutamaan engkang dipun paringaken Allah SWT dateng kito minongko umatipun Nabi Muhamad SAW. Lajeng sak sampunipun meniko dipun ngendikaaken :
أن النبي ص.م رأى الملائكة فى العبادات على أحوال مختلفة. فمنهم القائم دائما والراكع دائما والساجد دائما والمسبح دائما والمكبر دائما إلى غير ذالك من جميع الأذكار فاشتاقت نفسه أن يكون له ولأمته مثل ذالك وعلم الله منه ذالك فأعطاه الله مثل ماطلب وزيادة كالقراءة فى كل ركعة فإن فضيلة القرآن مخصوصة ببنى آدم دون الملآئكة.
Setuhune Rasulullah SAW mersani poro malaikat engkang sami ngibadah kanthi macem-macem bentu’ipun kanthi benten antawis setunggal kelompok dateng kelompok sanesipun. Wonten engkang sami jumeneng sak lawase, wonten engkang ruku’ sak lawase, wonten engkang sujud sak lawase, wonten engkang maos tasbih sak lawase, lan wonten engkang maos takbir sak lawase. Ugi macem-macem tingkahipun, kanthi macem – macem dzikir engkang dipun wahos. Sak sampunipun meniko lajeng Rasulullah bronto dateng tingkah kalawahu lan nyuwun dateng Allah supados kerso maringaken amalan meniko kagem kiyamba’ipun ugi kagem umatipun. Lajeng Allah SWT mucal Nabi Muhammad SAW bentuk lan coronipun nglampahaken sholat meniko lan maringaken amalan meniko dateng Nabi Muhammad SAW ugi kito sedoyo kanthi dipun tambahi amalan waosan Al-Qur’an engkang khusus dipun paringaken dateng kita ing sak lebetipun Sholat supados ngetingalaken keutamaanipun tiyang engkang shalat ngluwihi keutamaanipun poro malaikat kalawahu. Kanthi meniko monggo kito jagi amalan engkang sampun dipun paringaken dening Allah SWT dateng kito sedoyo meniko, ampun dipun lerwa’aken Jajanipun Rasulullah SAW naliko nglampahaken perjalanan Isra’ mi’roj. Sebab dipun ngendika’aken sakeng Kanjeng Nabi Muhamad SAW bilih menawi wonten setunggalipun kawulo engkang sholat kalih roka’at kanthi madep dateng Allah kelawan atine, mongko wong iku bakal metu soko dosane koyo dene lahire bayi sakeng guwo garba ibune.
Mangertoso bilih sholat meniko kados dene walimah (Pesta) engkang dipun damel dening rojo. Engkang dipun cawisaken kanthi macem-macemipun dedaharan lan unju’an engkang sedoyo lezat lan kathah manfaatipun ugi ndadosaken kemeceripun menungso supados saget ngeraosaken panganan kalawahu. Semanten ugi sholat meniko minongko pesta engkang dipun sediya’aken dening Allah SWT dateng kito engkang sampun dipun cawisaken macem-macemipun tingkah, lan dzikir engkang benten-benten supados kito saget ngeraosaken lezatipun sholat meniko. Tingkah-tingkah sholat kadosto ruku’, sujud lan sak piturute meniko kados dene dedaharan kito lan dzikir-dzikir sholat kados dene takbir, tahmid, tasbih lan sak piturute meniko minongko unju’an-unju’an engkang cumawis engkang sedoyo saget mbeto manfaat menawi kito purun sak estu ngraosaken panganan lan unju’an kalawahu. Mugi kito saget nggina’aken kesempatan wulan rojab meniko kanthi tansah mbagusi dateng sholat kito lan akhiripun mugi sholat kito ditampi dening Allah SWT dingapunten sedoyo kekirang saenipun sholat meniko ugi diridloni sedoyo amal –amal kito sanesipun. Amin amin Allohumma.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. بارك الله لي ولكم فى القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكره الحكيم إن الله هو التواب الرحيم.
Keterangan :
Khotib kedah merhatosaken jama’ah, supados mboten kedangon anggenipun mahos khutbah. Keranten meniko isi khotbah kedah dipun ringkes kiyambak. Suwun
Dinuqil dari :
1. Kitab Mukasyafah Al-Qulub al-muqorrib ila hadhroti ‘allaamil ghuyuub lihujjatil islam Al Imam Al-Ghazali, Singapura, Jeddah, Indonesia : Al-Haromain, hlm. 219.
2. Kitab Madarij as-su’ud, Syekh Muhamad Nawawi Al-Bantany ‘ala al-maulid lil imam al-arif Syaid Ja’far al-barzanjy, Semarang: Toha Putera, hlm. 38-43.

« Older entries