Adab Makan, Minum, Tidur dan Adab di Masjid dalam kitab Taisirul Kholaq

ADAB MAKAN

Adab sebelum makan meliputi beberapa hal sebagai berikut :
1.  Mencuci dua tangan,

2.  Meletakkan makanan di alas di atas bumi(tanah)

3.  Makan dalam keadaan duduk dan niat agar kuat melaksanakan ibadah, tidak berniat makan untuk kepuasan hingga kenyang,

4.  Menerima apa adanya makanan yang tersedia, dan tidak mencela makanan.

5.  Menawari orang lain untuk makan bersamanya.

Adab waktu makan meliputi :
1.  Memulai makan dengan membaca Bismillah secara keras agar mengingatkan orang lain,

2.  Makan dengan menggunakan tangan kanan,

3.  Mengecilkan suapan,

4.  Membanguskan kunyahan makanan,

5.  Tidak menjulurkan tangan ke suapan lain sebelum selesai yang pertama,

6.  Tidak memakan sesuatu yang yang mengiringi makanan kecuali buah-buahan,

7.  Tidak meniup makanan,

8.  Tidak memotong makanan dengan pisau,

9.  Tidak menyapu tangan dengan makanan dan tidak mengumpulkan kulit dan biji pada satu bejana(tempat,piring),

10. Tidak meminum air kecuali di butuhkan.
Adab selesai makan diantaranya :
1.  Berdiri (berhenti) sebelum kenyang

2.  Membasuh kedua tangan sesudah menjilatnya,

3.  Memungut sisa makanan

4.  Membaca Alhamdulillah.

ADAB MINUM
Adab minum diantaranya :

1. M emegang gelas dengan tangan kanan,

2.  Melihat pada air sebelum meminumnya,

4.  Membaca Bismillah,

5.  Minum dalam keadaan duduk,

6.  Menghisap air, karena meneguk akan memudaratkan jantung.
Telah bersabdalah Nabi Muhammad SAW
ومصواالماءمصاولاتعبوه عبا  
Hisaplah air,jangan kamu meneguknya !
7.  Meminum dengan tiga nafas,

8.  Dibaca Bismillah pada tiap-tiap satu nafas,

9.  Membaca Alhamdullilah pada akhirnya,

10.  Tidak bernafas dan bersendawa dalam gelas,

11.  Apabila seseorang meminum dan ingin menuangkan(memberikan) air untuk orang lain,maka hendaklah di dahulukan orang sebelah kananya dari kirinya,walau orang sebelah kiri punya kelebihan(terhormat).

Karena sesungguhnya Nabi SAW memberikan minum untuk orang Arab badui yang ada sebelah kanannya sebelum Abu Bakar dan Umar R.A seraya bersabda:
الايمن فالايمن           
“Kanan! Maka kanan!”

ADAB TIDUR

Diantara adab ketika kita tidur antara lain :
1. Bersuci dari hadats (berwudlu) sebelum tidur,
2. Tidur dengan posisi diatas lambung kanan menghadap kiblat (meniru posisi mayit yang dimasukan dalam liang lahat),
3. Tidurlah dengan berniat untuk mengistirahatkan badan agar supaya kuat beribadah
4. Mengingat Allah SWT ketika hendak tidur dan setelah bangun.

Nabi SAW bila beliau hendak tidur malam meletakkan dua tangan di bawah pipi, kemudian beliau berdoa :
اللهم باسمك احياناواموت
Ya Allah Ya Tuhan ku,Dengan Nama engkau aku hidup dan aku mati

dan waktu bangun beliau juga berdoa:
الحمد لله الذي احيانابعدمااماتناواليه النشور
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati dan kepada-NYA dikumpulkan.

ADAB MESJID
Semua Masjid adalah rumah Allah, orang yang hatinya bergantung kepada masjid, maka Allah akan menaungi mereka di Hari Kiamat sebagaimana keterangan pada sebuah Hadits.

Diantara adab menuju dan saat berada di masjid antara lain :

1.  Berjalan ke Masjid dengan penuh rindu serta tenang dan sopan,

2.  Masuk kedalamnya dengan kaki kanan

3.  Meletakan sandalnya di luar Masjid

4.  Berdoa saat masuk dengan doa :

اللهم افتح لي ابواب رحمتك

“Ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmat Engkau”.
5.  Mengerjakan Shalat Tahayyatul Masjid sebelum duduk dalam masjid,

6.  Memberi salam walaupun  tidak ada orang didalamnya karena Masjid tidak sunyi dari Jin dan Malaikat,

7.  Duduk dengan niat bertaqarrub (medekatkan diri kepada Allah ), bermuraqabah (perasaan dalam pengawasan Allah), dan memperbanyak zikrullah,

8.  Menahan nafsu dari syahwat,

9.  Menjauhi perselisihan,

10.  Tidak berpindah pada tempatnya kecuali ada keperluan,

11.  Tidak mencari barang hilang(tercecer) di dalam Masjid,

12.  Tidak menguatkan suara di depan orang-orang  yang sedang shalat, serta tidak lewat di depan orang yang sedang sholat

13.  Tidak sibuk pada suatu pekerjaan (duniawi),

14.  tidak berbicara pembicaraan dunia agar selamat dari ancaman sabda Nabi SAW :
يئاتى في الاخررالزمان ناس من امتي يئاتونن المساجد يقعدون فيها حلقاحلقاذكرهم الدنياوحب الدنيا لاتجالسو هم فليس لله بهم حاجة
“Akan datang ada pada akhir zaman manusia dari umatku,datang  ke Masjid,duduk berkelompok-kelompok ,sebutan(pembicaraannya dunia)cinta dunia,jangan kamu duduk bersama mereka karena Allah tidak memerlukan mereka.
15.  Saat keluar Masjid mulai dengan kaki kiri, dan meletakkan(menaruh)kaki kirinya di atas sandal kemudian memakai yang sebelah kanan duluan dan berdoa waktu keluar dengan membaca doa :
اللهم انى ان اسئالك من فضلك
Ya Allah saya memohon karunia-MU
Telah bersabda Nabi Muhammmad SAW :
ان بيوتى فى ارضى المساجد وان زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر فى بيته ثم زارني فى بيتي فحق على المزور ان يكرم زائره
Sesungguhnya rumahKu di bumi adalah Masjid-Masjid,orang yang berkunjung ke Masjid ialah pemakmur Masjid,bahagialah hamba yang bersuci di rumahnya kemudian mengunjungiku di rumah-Ku maka hak yang dikunjungi memuliakan yang berkunjung.

Dari Anas R.A:
من اسرج فى مسجد سراجالم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفرله مادام فى ذلك المسجد ضؤه
Siapa saja yang menerangi Masjid dengan lampu(memasang lampu ) di Masjid senatiasalah Malaikat dan penanggung Arasy meminta ampun untuknya selama cahaya lampu tetap di Masjid tersebut.

Kitab Taisirul Kholaq, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas’udi, hlm : 17-20
Advertisements