Materi Khutbah Jum’at : Bahayanipun su’ud dzan

dahului dengan Rukun Khutbah.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Lewat mimbar jum’ah meniko kulo wasiyat dateng awak lulo kiyambak khususipun ugi dateng panjenengan sedoyo umumipun supados kito tansah ningkataken ketaqwaan utawi raos ajreh dateng Allah SWT, ajrih dateng bendunipun, ajrih dateng siksonipun lan ajrih menawi amal ibadah kito mboten dipun tampi dening Allah SWT sehinggo kito kagolong tiang engkang merugi. Perlu kito mangertosi bilih sedoyo kemaksiyatan engkang timbul sakeng awak kito meniko mboten wonten sanesipun kejawi dipun sebabaken keranten kito ridlo dateng bujukanipun hawa nafsu. Pramilo bejo sanget tiyang engkang purun nglatih manahipun, purun mengingkari setiap pangridu hawa nafsunipun sehinggo engkang medal saking tindak lampahipun namung ketaatan dateng Allah SWT lan amal-amal kesaenan. Tiang engkang purun melawan hawa nafsunipun meniko bade tansah imut dateng Allah, kabikak peningal atinipun dateng Sifat-sifat kebesaran Allah SWT hinggo saget manggihi dateng ketentreman gesang ing nduyonipun langkung-langkung mbenjeng ing akhirot.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Allah SWT meniko nggadahi sifat engkang banget sempurnanipun, sehinggo mboten wonten perkawis engkang saget ngaling-ngalingi Allah SWT dateng punopo kemawon bahkan hakikatipun Allah SWT meniko mboten bade kalingan dateng manah kulo panjenengan sedoyo. Dene punopo kito kalingan sehingga mboten saget ningali dateng Allah SWT???. Meniko keranten kito taseh diliputi dateng sifat-sifat hawa nafsu kito. Pramilo kito kedah usaha kanti riyadhoh (nglatih manah) ugi mujahadah, Kito kedah ambersihaken manah sakeng akhlak-akhlak engkang awon nuli  usaha nglampahaken amal-amal engkang pinuji.  Tansah ngatos-ngatos lan ngawasi dateng hawa nafsunipun engkang selalu mbujuk kito supados nglampahaken tindakan-tindakan awon. Rumaos dados kawulonipun Allah SWT engkang banget empreh lan lemahipun sehingga kito purun marek dateng dzat engkang nggadahi kakiatan inggih meniko Allah SWT. Menawi kito sampun parek dateng Allah SWT, mongko Allah lah engkang bade ngrekso kito sakeng nglampahaken doso lan maksiyat sehinggo kito saget ngamal ngibadah kanti raos seneng lan ikhlas namung tertuju dateng Allah.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Salah setunggalipun bentuk nuruti dateng hawa nafsu inggih meniko sifat su’ud dzan utawi panyono awon  dateng tiang sanes. Sesuai dateng pangendikanipun Allah SWT wonten ing Al-qur’anul kariim Q.S Al-hujarat ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

Ayat meniko ngemutaken dateng kito supados tansah ngatos-ngatos sakeng bahayanipun suu’udzan utawi nyono awon dateng sesami tiang mukmin. Langkung-langkung nyono awon dateng tiang engkang sampun dipun mangertosi kesaenanipun langkung-langkung maleh dateng tiang engkang caket dateng Allah SWT. Mboten leres menawi sak wekdal kito mirengaken tiang engkang ngremehaken perjuangan lan jasanipun poro kyai, poro ulama’ langkung-langkung poro kekasih utawi waliyyullah kanti ngrasani awon ugi ngumbar dateng aib-ipun lajeng kito tampi pendapatipun 100% kanti mboten dipun saring. Sebab menawi pendapat meniko leres berarti kito sampun dawah dateng su’ud dzan engkang kaibarataken sami ugi kito mangan dagingipun tiyang engkang kito nyono olo kasebat kados pangendikanipun Allah SWT ing ngajeng kalawahu. Langkung-langkung maleh menawi pendapat kalawahu salah, mongko kito dawah langkung bahaya maneh inggih meniko fitnah engkang dipun ngendikaaken dening Rasulullah SAW bilih fitnah langkung keji tinimbang mejahi tiyang (Q.S Al-Baqarah : 191).

وَاْلفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ اْلقَتْلِ

Na’uudzu billahi min dzaalik.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh,

Sifat su’ud dzan meniko termasuk penyakit manah engkang saget ngaling-ngalingi kito sakeng rahmatipun Allah SWT. Tiang engkang tansah curiga, meniko nganggep seduluripun sampun nglampahaken perkawis ala mestinipun tiang kalawau tebih saking sifat bersahabat dateng tiang engkang dipun curigai. Sehinggo su’ud dzan meniko saget ngrisak dateng sillatur rahim, sehingga ukhuwah (persaudaraan)ipun tiang kalawahu dados tebih. Rasulullah SAW tansah ngemutaken kito :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ اْلحَدِيْثِ. رواه البخاري

Ojo pisan-pisan siro iku olo ing penyono utawi su’ud dzan, sak temene penyono olo iku omongan kang paling goroh” ( HR. Al-Bukhori nomor 4747 dari Abu Hurairah RA)

Pramilo supados saget kahindaraken saking su’ud dzan kito kedah mawas diri naliko nampi berita engkang dereng jelas sumber kebenaran berita meniko, dados tiang engkang sering ketemu lan srawung dateng sederekipun sehinggo saget mengantisipasi munculipun gosip engkang saget ngrisak tali ukhuwah dateng pesedera’an kito. Sebab hablun minan naas (hubungan dateng sesami menungso) kedah kito bangun seiringan dateng hablun minallah (hubungan dateng gusti Allah). Mboten cekap menawi kito sregep sholat, ananging mboten saget sae dateng tiang sanes. Utawi sae dateng tiang sanes ananging mboten memperhatosaken amal ibadah dateng gusti Allah SWT. Kaleh-kalehipun kedah berjalan beriringan sehinggo kito saget dipun cap “SAE” dening tiang sanes langkung-langkung dipun anggep “SAE” mungguhipun Allah SWT.

Pramilo mugi-mugi kito saget pikantok hidayahipun Allah SWT sehinggo saget menang anggen kito berperang melawan musuh engkang dipun ngendikaaken dening Rasulullah SAW bilih mboten wonten musuh engkang langkung ageng kejawi hawa nasfu meniko. Amin yaa robbal alamiin.

بسم الله الرحمن الرحيم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

 بارك الله لي ولكم فى القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكره الحكيم إن الله هو التواب الرحيم.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: