Khutbah jum’at memasuki hari raya idul adha 1432 H

Didahului dengan Rukun-rukun dan tatacara khotbah Idul Adha.

  1. Hamdalah
  2. Shalawat
  3. Wasiyat taqwa
  4. Ayat al-qur’an
  5. Mahos dungo kagem tiyang muslim ing khutbah kedua.

Hadirin jama’ah Jum’ah rohimakumulloh,.

Monggo kito tansah ningkataken raos ajreh dumateng Allah SWT kanthi nglampahaken punopo engkang dados perintahipun, langkung-langkung nyaket dateng Allah mawi pinten-pinten amal ibadah. Nglampahaken poso tarwiyah lan poso tarwiyah, ngimut-ngimut dateng Allah kanthi macem-macem weninipun dzikir, langkung-langkung mahos takbir muqoyyad setiap rampung shalat fardlu mulai ba’da subuhipun dinten tanggal 9 ngantos ba’da asharipun dinten tanggal 13 dzulhijjah, imut dateng tiyang sepah, ugi sedoyo ahli kubur kanti kito kentuni dungo, langkung-langkung menawi kito pinaringan kekiatan monggo sami nindaaken qurban ing dinten idul adha engkang insya’allah dumawah dinten ahad sak mangke. Kejawi meniko kito ugi kedah tandah nyegah ati, nyegah pikiran lan nyegah anggota badan sanesipun sakeng nglakoni kemaksiyatan lan nuruti dateng hawa nafsu. Ngeduhi dateng sedoyo awisan-awisanipun Allah SWT.  Kanti ngaten meniko, insyaallah kito bade slamet wilujeng nglampahaken gesang ing alam ndunyo meniko tuwin gesang ing akherat sak mangke. Mugi-mugi engkang ngaten meniko saget kito lampahaken sak sae-saenipun sesuai kekiatan kito kiyambak-kiyambak, amin allahumma amin.

Hadirin jama’ah Jum’ah rohimakumulloh,.

Dinten meniko tanggal 8 dzulhijjah engkang kawastanan dinten tarwiyah merupakan dinten istimewa tumprap kito sedoyo tiyang Islam, jalaran meniko lah dinten Allah SWT nguji dateng kekasihipun inggih supados mragat putranipun kiyambak engkang anami Nabi Isma’il AS. Dipun ceriyosaken bilih sebab perintah Allah meniko jalaran Nabi Ibrahim nate nglampahaken qurban kewan dalam masa satu kali hinggo poro malaikat lan poro manungso sami gumun dateng qurban meniko. Qurban engkang dipun lampahaken kanti 1000 macem mendo, 300 sapi lan 100 unto. Sedoyo meniko dipun lampahaken kanti niat sak estu iklash muri ridlo sakeng ngerso dalem Allah SWT. Mboten kanti raos abot utawi nggoheman. Keranten kiyamba’ipun Nabi Ibrahim yakin bilih sedoyo kewan engkang dipun pragat meniko hakikatipun gadahanipun gusti Allah

 

>>>>BERSAMBUNG<<<<<<

Belum selesai….


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: