Khutbah Jum’at Bahasa Jawa “SHOLAT, JAJANIPUN ROSULULLAH SAW NALIKO NGLAMPAHAKEN RIHLAH (PERJALANAN) ISRA’ MI’RAJ”

SHOLAT, JAJANIPUN ROSULULLAH SAW NALIKO NGLAMPAHAKEN RIHLAH (PERJALANAN) ISRA’ MI’RAJ

( NGISI DATENG BULAN ROJAB )
KHOTBAH SEPINDAH JUM’AT, 24 JUNI 2011

اْلحَمْدُ لِلَّهِ اَّلذِى أَحْسَنَ تَدْبِيْرَ اْلكَائِنَاتِ. وَخَلَقَ اْلأَرَضِيْنَ وَالسَّمَوَاتِ. اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهْ أَنْزَلَ اْلمَاءَ مِنَ اْلمُعْصِرَاتِ. وَأَنْشَأَ اْلحُبَّ وَالنَّبَاتِ. وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَامُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ذِيْ اْلمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ. اَلَّلهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَّلذِيْ حَصَلَ مِنْ نُوْرِهِ وُجُوْدُاْلكَائِنَاتِ. قَالَ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ اْلكَرِيْم . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. ( أما بعد ) فَيَاأَيُّهَااْلإِخْوَانُ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى الله اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh
Monggo kito tansah ngrekso raos ajrih kito dumateng Allah SWT, inggih meniko kanthi sak estu anggen kito nindaaken punopo engkang dados perintahipun Allah SWT, tuwin nebihi dateng punopo engkang dados awisan-awisanipun. Arih menawi amal ibadah kito mboten ditampi langkung-langkung diridloni dening Allah SWT, ajrih menawi sedoyo doso-doso kito mboten dipun ngapunten dening dening Allah SWT, ugi ajrih menawi secara tiba-tiba, dumadak kito ditimbali dening Allah SWT sedang kito dereng siap, Jalaran pati meniko mboten saget dipeste’aken lan namung kanti ajrih utawi engkang kito kenal kalehan “taqwa” menikolah engkang saget nuwuhaken gesang engkang ayem tentrem mboten namung ing ndunyo meniko, langkung-langkung mbenjeng menawi kito sampun sowan wonten ngersonipun Allah SWT. Mugi kito tansah saget nyirami manah, kanthi taqwa engkang banget wigatosipun meniko, Amin Amin Allohumma.

Hadirin jama’ah jum’ah rohimakumulloh
Wonten kitab al-barzanji engkang asering kito wahos dipun ngendikaaken bilih 5 tahun sak derengipun hijriyyah sekitar tanggal 27 Rojab Rasulullah SAW dipun isro’aken dening Allah SWT kanthi ruh lan jasadipun kanthi keadaan sadar, terjaga milai masjidil haram (makah) dumugi masjidil aqsha. Lajeng sak sampunipun meniko Rasulullah SAW dipun mi’rojaken dening Allah SAW minggah wonten ing nginggilipun langit sapitu.
Wonten ing langit setunggal (langit ndunyo), Rasulullah SAW kepanggih dateng Nabi Adam AS, bapa’ipun sedoyo menungso sak ngalam ndunyo. Nabi engkang nate di dalaken sakeng suwargi kados dene Nabi Muhammad bade di dalaken sakeng negeripun kiyambak Inggih Mekah wonten ing tahun 1 H. Lajeng ing langit nomer kaleh, Nabi Muhammad SAW kepanggeh dateng Nabi Isa AS, Nabi Engkang dipun paringi mu’jizat dening Allah saget nguripaken tiang sedo lan ngobati segala macemipun penyakit ugi kepanggih Nabi Yahya enkang nggadahi kathah ilmu hikmah awit alitipun yuswo 3 tahun. Nabi Engkang dipun musuhi dening tiyang yahudi kados dene Nabi Muhammad bade diuber-uber kaum kafir bade dipun pejahi wonten ing tahun 2 H. Lajeng ing langit nomer tigo, Rasulullah kepanggih Nabi Yusuf AS engkang banget bagusipun, Inggih Nabi Engkang nate dipun isu’aken pejah dening dulur-duluripun engkang iri/hasud dateng Nabi yusuf hinggo ndadosaken sedihipun Nabi Ya’kub (bapa’ipun). Meniko isyaroh bilih wonten Tahun 3 H Nabi Muhammad SAW bade ngalami Perang Uhud engkang dipun isu’aken pejah hinggo kaum muslimin sami susah. Wonten ing langit nomer sekawan Nabi kepanggih dateng Nabi Idris AS, Kawitanipun Nabi engkang ngagem rasu’an engkang dijahit, kawitanipun Nabi engkang nulis serat dateng rojo-rojo supados nyuji’ake Allah SWT. Meniko ugi isyaroh bilih Nabi Muhammad SAW wonten ing tahun 4 H bade nulis serat kagem rojo-rojo ing penjuru alam ndunyo supados mlebet dateng agami Islam. Wonten ing langit kaping gangsal, Nabi Muhamad SAW kepanggeh Nabi Harun AS engkang aslinipun digeting dening Bani Isra’il, keranten sifat welasipun lajeng dados tiang engkang banget dicintai dening Bani Isra’il. Pepanggihan meniko paring isyaroh bilih ing Tahun 5 H, Nabi Ugi bade dicintai Tiyang Quraisy sak sampunipun tiyang-tiang quraisy meniko mangerto sifat welasipu Rasulullah SAW. Lajeng ing langit nomor enem Rasulullah SAW kepanggih Nabi Musa AS, engkang nate dingendikani Allah lan munajat langsung dateng Allah Meniko. Nabi engkang perang ngedekaken syare’at wonten ing baitul muqoddas, lajeng dimusuhi kanthi sengit dening kaumipun, nanging saget menang mangsulaken Bani Isra’il dateng negerinipun. Meniko nedahaken bilih wonten tahun 6 H, Nabi engkang nate diusir sakeng makah ugi bade kundur saget mbikak Mekah meniko maleh. Wonten ing langit nomor pitu, Nabi kepanggih Nabi Ibrahim AS, Nabi engkang ngedekaken ka’bah. Meniko isyaroh bilih Nabi Muhammad bade saget wansul dateng kota Makah lan njejegaken syi’ar-syi’ar agaminipun Nabi Ibrahim AS.
Kados ngaten meniko seolah-olah Nabi sampun dipun paringi mangertos dateng kedadosan-kedadosan engkang bade diraosaken sak lebetipun dakwah dateng kaumipun, sehingga Nabi saget langkung mantep anggenipun dakwah. Mboten gampil nyerah utawi putus asa, keranten akhiripun sak mangke bade manggih kesuksesan. Menikolah engkang kedah kito teladani, bilih kito mboten kengeng putus asa neliko nampi coba’anipun Allah SWT. Keranten setiap cobaan meniko hakikatipun bade minggahaken derajat kito sedoyo menawi kita lampahaken kanthi sabar lan tawakal (Usaha).
lajeng Rasulullah SAW minggah dugi sidrotil muntaha utawi sajarotil muntaha engkang lajeng minggah maleh dugi mustawa (panggenaipun coretan-coretan sedoyo perkawis engkang bade dipun tetepaken Allah SWT) lajeng minggah dumugi Arsy (Nabi Muhamad SAW tetemu, munajat lan mukasyafah dateng Allah SWT).
Hadirin Jama’ah Jum’ah Rohimakumulloh.
Wonten ing keterangan sak lajengipun bilih Nabi Muhammad SAW nampi setunggalipun perintah inggih meniko sholat gangsal wekdal engkang fadhilahipun sami kalean sholatipun umat lentunipun engkang nglampahaken sholat 50 wekdal setiap dintenipun. Manikolah keutamaan engkang dipun paringaken Allah SWT dateng kito minongko umatipun Nabi Muhamad SAW. Lajeng sak sampunipun meniko dipun ngendikaaken :
أن النبي ص.م رأى الملائكة فى العبادات على أحوال مختلفة. فمنهم القائم دائما والراكع دائما والساجد دائما والمسبح دائما والمكبر دائما إلى غير ذالك من جميع الأذكار فاشتاقت نفسه أن يكون له ولأمته مثل ذالك وعلم الله منه ذالك فأعطاه الله مثل ماطلب وزيادة كالقراءة فى كل ركعة فإن فضيلة القرآن مخصوصة ببنى آدم دون الملآئكة.
Setuhune Rasulullah SAW mersani poro malaikat engkang sami ngibadah kanthi macem-macem bentu’ipun kanthi benten antawis setunggal kelompok dateng kelompok sanesipun. Wonten engkang sami jumeneng sak lawase, wonten engkang ruku’ sak lawase, wonten engkang sujud sak lawase, wonten engkang maos tasbih sak lawase, lan wonten engkang maos takbir sak lawase. Ugi macem-macem tingkahipun, kanthi macem – macem dzikir engkang dipun wahos. Sak sampunipun meniko lajeng Rasulullah bronto dateng tingkah kalawahu lan nyuwun dateng Allah supados kerso maringaken amalan meniko kagem kiyamba’ipun ugi kagem umatipun. Lajeng Allah SWT mucal Nabi Muhammad SAW bentuk lan coronipun nglampahaken sholat meniko lan maringaken amalan meniko dateng Nabi Muhammad SAW ugi kito sedoyo kanthi dipun tambahi amalan waosan Al-Qur’an engkang khusus dipun paringaken dateng kita ing sak lebetipun Sholat supados ngetingalaken keutamaanipun tiyang engkang shalat ngluwihi keutamaanipun poro malaikat kalawahu. Kanthi meniko monggo kito jagi amalan engkang sampun dipun paringaken dening Allah SWT dateng kito sedoyo meniko, ampun dipun lerwa’aken Jajanipun Rasulullah SAW naliko nglampahaken perjalanan Isra’ mi’roj. Sebab dipun ngendika’aken sakeng Kanjeng Nabi Muhamad SAW bilih menawi wonten setunggalipun kawulo engkang sholat kalih roka’at kanthi madep dateng Allah kelawan atine, mongko wong iku bakal metu soko dosane koyo dene lahire bayi sakeng guwo garba ibune.
Mangertoso bilih sholat meniko kados dene walimah (Pesta) engkang dipun damel dening rojo. Engkang dipun cawisaken kanthi macem-macemipun dedaharan lan unju’an engkang sedoyo lezat lan kathah manfaatipun ugi ndadosaken kemeceripun menungso supados saget ngeraosaken panganan kalawahu. Semanten ugi sholat meniko minongko pesta engkang dipun sediya’aken dening Allah SWT dateng kito engkang sampun dipun cawisaken macem-macemipun tingkah, lan dzikir engkang benten-benten supados kito saget ngeraosaken lezatipun sholat meniko. Tingkah-tingkah sholat kadosto ruku’, sujud lan sak piturute meniko kados dene dedaharan kito lan dzikir-dzikir sholat kados dene takbir, tahmid, tasbih lan sak piturute meniko minongko unju’an-unju’an engkang cumawis engkang sedoyo saget mbeto manfaat menawi kito purun sak estu ngraosaken panganan lan unju’an kalawahu. Mugi kito saget nggina’aken kesempatan wulan rojab meniko kanthi tansah mbagusi dateng sholat kito lan akhiripun mugi sholat kito ditampi dening Allah SWT dingapunten sedoyo kekirang saenipun sholat meniko ugi diridloni sedoyo amal –amal kito sanesipun. Amin amin Allohumma.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. بارك الله لي ولكم فى القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكره الحكيم إن الله هو التواب الرحيم.
Keterangan :
Khotib kedah merhatosaken jama’ah, supados mboten kedangon anggenipun mahos khutbah. Keranten meniko isi khotbah kedah dipun ringkes kiyambak. Suwun
Dinuqil dari :
1. Kitab Mukasyafah Al-Qulub al-muqorrib ila hadhroti ‘allaamil ghuyuub lihujjatil islam Al Imam Al-Ghazali, Singapura, Jeddah, Indonesia : Al-Haromain, hlm. 219.
2. Kitab Madarij as-su’ud, Syekh Muhamad Nawawi Al-Bantany ‘ala al-maulid lil imam al-arif Syaid Ja’far al-barzanjy, Semarang: Toha Putera, hlm. 38-43.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: